Skip to content
Доступная среда
 °C

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet


171353.jpgAadress Paldiski mnt 48a, 10614 Tallinn
Telefon 645 7440
E-post sotsiaal@tallinnlv.ee 
Registrikood 75014965 
Juhataja Raimo Saadi

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldab sotsiaalhoolekannet ning linnaelanike haiguste ennetamise ja tervise edendamisega seotud tegevust.

Muu hulgas on ameti ülesanne:

  • hoida ja parandada Tallinna elanike elukvaliteeti ning nende toimetulekut ja osalemist ühiskonnas
  • kavandada ja korraldada sotsiaalhoolekannet ja teavitada linlasi ja organisatsioone abi saamise võimalustest
  • planeerida ja ellu viia sotsiaalhoolekande ja tervisedenduse projekte
  • korraldada sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja tervisedenduse teemadel seminare, konverentse ja teabepäevi
  • nõustada sotsiaalhoolekande korraldamisel linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakondi ja hoolekandeasutusi
  • teostada eestkostet Tallinna linna eestkostel olevate täisealiste inimeste üle
  • hallata ja korraldada alaealise eestkostetava nimel linnaosa valitsuse ettepanekul selliseid tehinguid, mille tegemiseks on perekonnaseaduse järgi vaja kohtu nõusolekut
Ameti ja osakondade põhimäärused
Tööaeg ja vastuvõtt

Tööaeg
E        8.15–18.00
T–N    8.15–17.00
R        8.15–16.00

Vastuvõtt
Ameti juhataja Raimo Saadi
E 16.00–18.00
N 10.00–12.00
Vastuvõtule palume eelregistreerida telefonil 645 7440 või e-posti aadressil sotsiaal@tallinnlv.ee.

Sotsiaaltransport
Vanemspetsialist Tiia Tiik, tel 645 7465, e-post tiia.tiik@tallinnlv.ee
E 15.00–18.00
N 10.00–12.00

Kodukohandused
Peaspetsialist Pille Aadel, tel 640 4329, e-post pille.aadel@tallinnlv.ee
E 15.00–18.00
N 10.00–12.00

Kui soovite tulla ametniku vastuvõtule, palun leppige kohtumise aeg temaga telefoni või e-posti teel kokku. Kontaktandmed leiate telefoniraamatust

Mure korral pöördu esmalt oma linnaosa sotsiaalhoolekande osakonda. Seal aidatakse sul leida vajalik teenus ja taotleda toetusi.

Sotsiaaltransporditeenuse tellimuste esitamine
Pöördu oma linnaosa sotsiaalhoolekande osakonda.

Mõne murega saab aidata ka:
Sotsiaalkindlustusamet (pensionid, vanemahüvitis, peretoetused, lapsendamine, puude raskusastme tuvastamine)
Terviseamet (tervishoiutöötajate registreerimine, tegevusload, keskkonnatervis, toodete ohutus)
Haigekassa (perearstid, ravikindlustus, hambaravihüvitis, ravijärjekorrad)

Struktuur

Ameti juhataja: Raimo Saadi

Kogu Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti struktuur

Eelarve sektor
Tervisesektor
Haldussektor
Õiguse- ja hankesektor
Laste ja perede heaolu osakond
Sotsiaalteenuste ja -toetuste osakond
Eestkoste sektor
Uussisserändajate kohanemise toetamise osakond
Välisprojektitöötajad

Hallatavad asutused

Teenused

Teavet Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti osutatavate teenuste kohta leiate teenuste andmekogust.

Tööpakkumised

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tööpakkumised

Praktika

Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased, kes õpivad vähemalt teisel kursusel.

Praktika sooritamiseks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis palume esitada:

taotlus (*.doc)
- õppeasutuse praktika juhend
- akadeemiline õiend
- elulookirjeldus (soovi korral kasuta antud vormi)
 

Taotlus jt loetletud dokumendid palume saata vähemalt 1 kuu enne praktika soovitud algust Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti personalipartneri Pille Keskülli e-posti aadressile pille.keskyll@tallinnlv.ee

 

Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Riigihanked

Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti riigihanked avaldatakse riigihangete registris, kust leiate ka riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktid, juhised, juhendid ja abimaterjalid (sh korduma kippuvad küsimused).

Ostumenetluse kutse - Nelja sõiduauto kasutusrendile võtmine. Kutse lisa - lepingu projekt. Palume pakkumus esitada hiljemalt 23.01.2023 e-postile karin.idnurm@tallinnlv.ee.

Ostumenetluse kutse - Tallinna linna sotsiaalvaldkonna töötajate psühholoogilise nõustamise ja supervisiooni teenusKutse lisad - lepingu projekt, aruandlus. Palume pakkumus esitada hiljemalt 31.01.2023 e-postile karin.idnurm@tallinnlv.ee.

Ostumenetluse kutse - Sisustuse transport ja utiliseerimisteenus. Palume pakkumus esitada hiljemalt 27.01.2023 e-postile triinu.soelsep@tallinnlv.ee.
 

Tallinna hankekord

2023. a hankeplaan
 

Arhiiv

2022. a hankeplaan

2021. a hankeplaan

2020. a hankeplaan 

2019. a hankeplaan

2018. a hankeplaan

2017. a hankeplaan

2016. a hankeplaan

2015. a hankeplaan

2014. a hankeplaan

2013. a hankeplaan

2012. a hankeplaan

Uuringud

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tellitud uuringud leiate Tallinna uuringute infosüsteemist.

Arhiiv

Ligipääsetavus

NB! Videole saate videoakna seadistustest lisada ka subtiitrid!

SIIA SAAB logo.png   Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametisse pääsevad kõik! 2017. aasta kevadel tunnustas võrdõigusvoliniku büroo meid märgiga „Siia saab“!
Ligipääsetavuse infosüsteemi lähteülesanne
Ligipääsetavuse infosüsteemi eelanalüüs
Ligipääsetavuse infosüsteemi lähteülesande esitlus
Käsiraamat ligipääsetava ja mitmekülgse kultuuriürituse korraldamiseks
Tallinna ligipääsetavuse arengusuunad aastatel 2016–2022inglise keeles
Ehitusprojektide vastavus invanõuetele
Ligipääsetavuse infoseminarid

 

Tallinna linna ligipääsetavuse audit 2013 PDF-failDOC-fail 
Tallinna Puuetega Inimeste Koja kommentaarid Tallinna ligipääsetavuse auditile (DOC-fail)
Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu täiendused ligipääsetavuse auditile (DOC-fail)
Põhja-Eesti Pimedate Ühingu ettepanekud Tallinna ligipääsetavuse auditile

Sündmused

Arhiiv

Tähtis
Projektid
Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

  • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
  • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
  • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

Praegu sellised teated puuduvad.

 Huvitavat

17. oktoobril 2019 andsid sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahvastikuminister Riina Solman pidulikul tunnustusüritusel 54 tööandjale üle peresõbraliku tööandja märgised. Sotsiaal- ja tervishoiuamet sai esimese Tallinna linna ametiasutusena peresõbraliku tööandja hõbemärgise. 2021. aastal läbisime edukalt ka järelhindamise ja säilitasime endiselt peresõbraliku tööandja hõbemärgise.

17. juunil 2022 anti Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile kaugtöö tegija märgis.

SA Väärtustades Elu poolt aastatel 2020-2022 juhitud kahe sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti partnerite poolt peredele või üksikisikutele pakutavate teenuste ülevaade 

Последнее изменение 26.01.2023