Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Korruptsiooni ennetamine lasteaias

Korruptsiooni ennetamine lasteaias

Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise eest vastutab direktor Margit Hiiet. Kontaktandmed: [email protected]; +372 51933567

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund on kinnitatud käskkirjaga.
Vastutavad isikud ostumenetluste korraldamise eest on määratud käskkirjaga

Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhataja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278  kinnitatud juhendist.

Veebikoolitused on leitavad  www.korruptsioon.ee   

Lehekülge haldab Margit Hiiet
[email protected] 

Последнее изменение 20.09.2023