Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Lasteaia Mesipuu koosseisunimestik

Lasteaia Mesipuu koosseisunimestik

Tulenevalt Koolieelse Lasteasutuse Seaduse § 20 lg.1, Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2013.a määrusega nr.27  ning lasteaia Mesipuu  põhimäärusest §11

Kinnitada lasteaia Mesipuu munitsipaaleelarvest finantseeritava haldus, - õppe- ja abipersonali koosseisunimestik alates 01.01.2023.a.aaljärgnevalt:
Nr. Ametikoha nimetus Kinnitatud ametikohtade arv
1 Direktor 1,00
2 Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal 1,00
3 Õpetaja 10,00
4 Muusikaõpetaja 1,00
5 Õpetaja abi 7,00
6 Assistent 4,00
7 Eripedagoog 0,90
8 Logopeed tasandusrühmas 1,00
9 Logopeed 1,00
10 Ujumis- ja liikumisõpetaja 0,55
11 Basseinitehnik 0,45
12 Majandusjuhataja 1,00
13 Abitööline 1,00
14 Kokk 1,00
15 Koristaja 1,00
16 Majahoidja 1,00
  Kokku 32,90

Kinnitada lasteaia Mesipuu riigieelarvest finantseeritava pilootprojekt "Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas" alates 01.09.2022.a. kuni 31.08.2023.a. alljärgnevalt:
Nr. Ametikoha nimetus Kinnitatud ametikohtade arv
1 Eesti keele õpetaja 3,00

Последнее изменение 08.06.2023