Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Tekstiilijäätmed

Tekstiilijäätmed

tekstiilijaatmed.png

Tekstiilijäätmeid (kasutatud rõivaid/tekstiile) käsitletakse jäätmetena siis, kui valdaja ei kavatse neid enam kasutada ning viskab need ära või kavatseb seda teha.

Tekstiilijäätmed tuleb koguda liigiti. Kodumajapidamises tekkinud liigiti kogutud tekstiilijäätmed (näiteks kasutuskõlbmatuks muutunud rõivad või tekstiilid) tuleb viia jäätmejaama. Ohtlike ainetega (näiteks õli või lahustiga) kokku puutunud tekstiilijäätmed on ohtlikud jäätmed, mis tuleb üle anda jäätmejaama.

tekstiilijaatmete_visuaal.png

Последнее изменение 11.07.2023