Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Akadeemia tee ja Paldiski mnt vahelise kergliiklustee rajamine vanale raudteetammile

Akadeemia tee ja Paldiski mnt vahelise kergliiklustee rajamine vanale raudteetammile

Tallinna Kommunaalamet (edaspidi hankija (registrikood 75014913) soovib sõlmida hankelepingut,

 mille eesmärk on Akadeemia tee ja Paldiski mnt vahelise kergliiklustee rajamine projektijärgses mahus ning vastavuses projektis, kehtivates standardites, määrustes ning normides toodud nõuetest.

 

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

 

Riigihanke nimetus

Akadeemia tee ja Paldiski mnt vahelise kergliiklustee rajamine vanale raudteetammile

Riigihanke lühiiseloomustus

 

Ehitustöö sisaldab kaevetöid, teede katete rajamist, välisvalgustuse ja hankimist ning haljastuse rajamist ja, kogu töö üleandmist Tellijale, Täitjale ja haldajale

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

29.07.2010

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

04.08.2010

Osalemistaotluste esitamise tähtaja pikendamine

 

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Kirjalik taotlus, pakkuja ning esindaja kontaktandmetega.

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

(Selgitus: ametinimetus, e-post, telefon)

Ain Orav, Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, [email protected], 6 404 372

Последнее изменение 21.02.2024