Skip to content
Tallinn.ee
Доступная среда
 °C

Tervist Edendav Lasteaed (TEL)

Maailmas pole oluline mitte see, kus me oleme, vaid see, millises suunas me liigume.Tervist Edendava Lasteaia kujundamine ja arendamine on protsess, mille kaudu on võimalik tagada koolieelses lasteasutuses lastele parimad tingimused ja võimalused tervise arenguks.

Aastaks 2015 peavad piirkonna inimestel olema suuremad võimalused elada tervislikus füüsilises ja sotsiaalses keskkonnas, kodus, koolis, töökohal ja paikkonnas. Vähemalt 50 %-l lastest peab olema võimalus käia tervist edendavas lasteaias. (Tervis 21 WHO Euroopa piirkonna "Tervis kõigile" raampoliitika, lk.99).

Koolieelses asutuses ja kodus pannakse paika eetiline alus ja põhilised suhtumised tervisesse, põhilised eluoskused ja sotsiaalne vastutus.

Alates juunist 2005.a. oleme Tervist Edendav Lasteaed, lasteaias tegutseb tervisemeeskonda (TEL töörühm). 

TEL töö põhimõtete ja tegevusvaldkondadega on võimalik lähemalt tutvuda Tervise Arengu Instituudi kodulehel, mis koosneb 3 suurest grupist:

I koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ning lasteaia personali tervise nimel

II lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine

III lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine.

Lisaks:

  • tervisedendusalased koolitused õpetajatele.
  • lasteaia uue arengukava koostamise ettepanekud.
  • tervisedenduse põhimõtete tutvustamine lastevanematele.

 

Oleme "Parim tervist edendav lasteaed 2010"

Pöörame tähelepanu õigete toitumisharjunuste kujundamisele ja söömiskultuurile.

Последнее изменение 26.09.2022