Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Tervist Edendav Lasteaed (TEL)

Tervist Edendav Lasteaed (TEL)

tervist edendav lasteaed logo.png
Maailmas pole oluline mitte see, kus me oleme, vaid see, millises suunas me liigume. Tervist Edendava Lasteaia kujundamine ja arendamine on protsess, mille kaudu on võimalik tagada koolieelses lasteasutuses lastele parimad tingimused ja võimalused tervise arenguks.

Koolieelses asutuses ja kodus pannakse paika eetiline alus ja põhilised suhtumised tervisesse, põhilised eluoskused ja sotsiaalne vastutus.

Alates juunist 2005.a. oleme Tervist Edendav Lasteaed ning lasteaias tegutseb tervisemeeskond (TEL töörühm). 
Tervise töörühma liikmed:
Anneli Lõokene (töörühma eestvedaja: [email protected])
Aire Sibbul
Rosi Rawat
Inna Adami
Ülle Pais

TEL töö põhimõtete ja tegevusvaldkondadega on võimalik lähemalt tutvuda Tervise Arengu Instituudi kodulehel, mis koosneb 3 suurest grupist:

I koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ning lasteaia personali tervise nimel

II lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine

III lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine.

Lisaks:

  • tervisedendusalased koolitused õpetajatele.
  • lasteaia uue arengukava koostamise ettepanekud.
  • tervisedenduse põhimõtete tutvustamine lastevanematele.

Oleme "Parim tervist edendav lasteaed 2010"

Pöörame tähelepanu õigete toitumisharjumuste kujundamisele ja söömiskultuurile.

Häid praktikate näiteid saab vaadata lasteaia BLOGIST.

Последнее изменение 21.02.2024