Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Lasteaia kohatasu ja toiduraha

Lasteaia kohatasu ja toiduraha

  • LASTEAIA KOHATASU

Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2024 on 100,04 eurot.

Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2024 kokku 71,25 eurot (kohatasu 100,04 eurot – vanema osa toetus Tallinna elanikule 28,79 eurot = 71,25 eurot).
 

  • LASTEAIA TOIDURAHA

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrusele nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 (3) alusel otsustab hoolekogu lapse toidukulu päeva maksumuse.

Alates 01.01.2024:
Linna kaetav toidukulu: sõim 2,75€/päev, aed 3,05€/päev.
Tallinna Luha Lasteaia hoolekogu otsuse alusel on lapse toiduraha maksumus päevas:
1-3 a (sõim)          3,87 €/päev 
3-7 a (aiarühm)  4,65 €/päev 

Informatsiooni soodustuste ja toetuste kohta leiate SIIT.

 

Последнее изменение 21.02.2024