Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta eesmärgid

Rühmade 2023/2024 õppeaasta eesmärgid
 

  1. Kõikides aiarühmades on kasutusel aktiivõppemeetodina projektõpe.
  2. Lasteaia õppekava on täiendatud lähtuvalt uutest suundadest ja meetoditest.
  3. Lastevanematega suhtlemiseks on kasutusel ELIIS ja TEAMS keskkond.
  4. Huvigrupid on kaasatud lasteaia arengusse.
  5. Huvigrupid on kaasatud lapse arengu toetamisse.
  6. Laste arenguks ja personali tööks on loodud kaasaegne, esteetiline ning turvaline lapse igakülgset arengut toetav keskkond.

 

Последнее изменение 21.02.2024