Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Õppeaasta üldeesmärgid

Õppeaasta üldeesmärgid

Õppe- ja tegevuskavade planeerimisel lähtuvad pedagoogid õppeaasta  prioriteetidest ning lasteaia õppekavast ja arengukavast ning rühma eripärast. 2023/2024  õppeaasta eesmärk on:

ÕPIME KEELT ÕUES JA LIIKUDES

Kogu õppeaasta vältel keskendutakse laste keele ja kõne arengu toetamisele läbi õuesõppe ja liikumistegevuste.

Keele- ja kõnearengu toetamisel pannakse rõhku lapse eesti keele oskuste arendamisele ning muukeelsete laste puhul võimaluse ja vajaduse korral ka nende emakeele oskuste toetamisele. Keeleõppe protsessis rakendatakse keeleõppe põhimõtteid, mis on kokku pandud Keelepesa töögrupi liikmete poolt ning rakendatakse Keelepesa tegevusi. Õppetegevuste planeerimisel pannakse rõhku liikumistegevustele ning õuesõppele.
 

Последнее изменение 21.02.2024