Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Õppemetoodika

Õppemetoodika

Tallinna Asunduse Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toimub lapsekesksuse põhimõtetest lähtudes. Lapsekeskset metoodikat järgides on tegevused kohandatud igale lapsele, last abistatakse kavandatud tegevuse valikul.

 

Lapsekeskse metoodika peamised seisukohad on:

  • lapsed arenevad paremini, kui nad ise on veendunud õppimise vajalikkuses;
  • hoolikalt planeeritud keskkond julgustab last arvamust avaldama, algatama ja looma;
  • lapsed õpivad siis, kui nad püüavad ümbritsevast maailmast aru saada;
  • lapse arendamise aluseks peab olema õpetamisviis, mis püüab aru saada ja hinnata lapse loomulikku kasvamist ja arenemist.

 

Õpetaja/täiskasvanu peamine ülesanne on last abistada ja toetada ning muuta õppimine lapse jaoks huvitavaks pakkudes erinevaid vahendeid, materjale, juhiseid.


Rühmades kasutatakse õppetegevuse rikastamiseks erinevaid aktiivõppemeetodeid (projektõpe, avastusõpe, õuesõpe, robootika).

Последнее изменение 21.02.2024