Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus võimaldab lähtudes lapsekeskse metoodika põhimõtetest õpetajal töötada lapsega nii individuaalselt kui ka grupiviisiliselt. Lapsega tegelemisel arvestab õpetaja laste iseloomu, võimeid, oskusi, kodust olukorda ja arengutaset. Õppesisu valikul lähtutakse põhimõttest "lähemalt kaugemale". Õpetamine ja kasvatamine toetud laste loomulikule huvile ümbritseva vastu ning lähtub konkreetsest, lastele ajas ja ruumis tuttavast.

 

Õppe- ja kasvatustegevus toimub rühma päevakava alusel. Päevakava määrab laste eale vastava päevarütmi ning õpetajad planeerivad tegevused selliselt, et lapse päev oleks tasakaalus. Tasakaalus päev tähendab seda, et lapsel on piisavalt aega ja võimalusi nii igapäevategevusteks kui ka mänguks ja planeeritud õppe-kasvatustegevuseks. Tervise seisukohalt tähtsustatakse seda, et laps viibiks võimalikult palju värskes õhus.

 

Kõik planeeritud õppe- ja kasvatustegevused lähtuvad lapsest ning viiakse läbi tegevuskeskustes ja integreeritutena. Tegevused planeeritakse kindlaks perioodiks (nädal, kaks nädalat, kuu jne)  ning selle kohta vormistavad õpetajad õppe- ja kasvatustegevuse kava. Perioodi pikkus sõltub rühmas kasutatavast õppemeetodist. Tegevused seotakse omavahel tervikuks ühtse teemaga. Õppe- ja kasvatustegevuse plaanid on lapsevanemale kättesaadavad ELIIS keskkonnas.

Последнее изменение 21.02.2024