Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Eriõppe võimalused lasteaias

Eriõppe võimalused lasteaias

Tallinna Asunduse Lasteaias tegeletakse erivajadusega lastega vastavalt nende huvidele, arengule ja võimetele. Vajadusel koostatakse lapsele individuaalne arenduskava (IAK), milles on fikseeritud konkreetse lapse eesmärgid õppeaastaks. Individuaalset arenduskava tutvustatakse lapsevanemale perevestlusel.

Igapäevaselt planeeritakse  erivajadusega lapsele tegevused selliselt, et need toetaksid tema igakülgset arengut. Tegevuste planeerimisel arvestatakse maksimaalselt lapse erivajadusega, tagades lapsele võimaluse õppida nii koos teistega väikeses grupis kui ka individuaalselt.

Arenguliste erivajadustega laste jaoks on Tallinna Asunduse Lasteaias avatud sobitusrühm, kus koos õpivad erivajadusega ja erivajaduseta lapsed. 

Tallinna Asunduse Lasteaias pakuvad tugiteenuseid lasteaia lastele eripedagoog ja logopeed.

Rohkem infot siin:

 

 

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamine 

Rohkem infot siin:

Õppenõustamine Tallinnas

Rohkem infot siin:

 

Последнее изменение 21.02.2024