Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Õppeaasta eesmärgid ja tegevuskava

Õppeaasta eesmärgid ja tegevuskava

Juubeli-Vimmel 70.JPG
Juubeliaastal lustiga - toas, õues ja kaugemal!
  • Õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel peetakse silmas kultuurilist mitmekesisust
  • Õppe- ja kasvatustegevused toimuvad õuesõppevormis, arvestades iga lapse arengut ning tuginedes projektõppe põhimõtetele 
  • Tallinna haridusaasta teemakuude ning Rohelise Kooli programmi kolm teemat (vesi, prügi ja globaalne kodakondsus) on lõimitud õppetegevustesse
  • Õppeaasta tegevuskavaga on võimalik tutvuda lasteaias kohapeal.

Последнее изменение 21.02.2024