Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Virmalise Lasteaia terviseedendus

Virmalise Lasteaia terviseedendus

Tallinna Virmalise Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 17.03.2008.a. Võrgustiku tegevust kureerib Tervise Arengu Instituut. 
tel_logo.jpg

Tervise Arengu Instituut on riigi teadus- ja arendusasutus, kes tegeleb rahvatervishoiu teadustöö, haiguste ennetamise programmide ja tegevuste ning tervisedendusega.

Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL)  võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühendunud lasteaedadest, kes lähtuvad oma töös tervist edendava lasteaia põhimõtetest, on nõus ellu viima Tervist Edendavate Lasteaedade missiooni ning täitma võrgustikuga liitunud asutuste kohustusi. Tervist edendava lasteaia lõppeesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist ja sotsiaalset arengut. 

TERVIS on meie lasteaia üks põhiväärtusi. Seetõttu on meie jaoks olulisel kohal laste ja lasteaia töötajate tervise hoidmine ning tervisliku eluviisi kujundamine.

Последнее изменение 21.02.2024