Skip to content
Tallinn.ee
Доступная среда
 °C

Üldinfo

Tallinna Meelespea Lasteaed on 13-rühmaline basseiniga lasteaed, mis asub Õismäel. Basseini tutvustav video asub SIIN.

Lasteaed on tegutsenud üle neljakümne aasta, õpetades ja kasvatades selle aja jooksul tuhandeid Tallinna lapsi.

Alates 2005.a. kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku.

tel_logo.jpg


Tallinna Meelespea Lasteaed on parim Tervist Edendav Lasteaed 2010 ja Parima Toitlustamisega Lasteaed 2012 Eritoitlustuse Osas.

Alates 2012.a. kasutab lasteaed  "Kiusamisest vaba lasteaed" (.pdf) metoodikat. 

kv-logo.png


Aastal 2019.a.  saime esmakordselt rahvusvahelise tolerantse lasteaia sertifikaadi  "A Tolerant Kindergarten"  ja hea lasteaia märgise "Hea lasteaia teerajaja 2019"

hea_lasteaia_teerajaja.jpg

Lasteaial on oma heategevuslik fond "Meelespea Lasteaia Lastefond"

meelill.jpg      Meelespea lill kui ustavuse ja armastuse sümbol.


Lasteaias töötab 13 rühma:

  • 3 sõimerühma (laste vanus 1a 6 kuud- 3a)
  • 8 aiarühma (laste vanus 3a-7a)
  • 2 sobitusrühma (laste vanus 3a-7a)

Õppetöö toimub eesti keeles.

Tallinna Meelespea Lasteaed töötab 07.00-19.00

18.00-19.00 töötab valverühm, mis asub Naksitrallide rühmas (A-korpus, I. korrus)
 

Aadress: Õismäe tee 92, Tallinn 13512

Reg. nr 75019193

Telefon: 6571167, 5037805

e-mail: meelespea@meelespea.edu.ee

Asukoht kaardil:

 Lühiülevaade lasteaia ajaloost

Tallinna Meelespea Lasteaed alustas tööd 21.02.1977 ja on Tallinna 144. Lastepäevakodu õigusjärglane. Alates 05. juunist 1990 oli lasteaia nimetuseks Tallinna Meelespea Lastepäevakodu. 18. oktoobrist 1999 nimetati lasteaed ümber Tallinna Meelespea Lasteaiaks. 1. märtsist 2000 on lasteaed Tallinna linna hallatav asutus, mille kõrgemalseisvaks organiks on Tallinna Haridusamet. Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, haridusameti direktori käskkirjadest ja põhimäärusest.

Lasteaed on projekteeritud 12-le rühmale, projektis on ette nähtud bassein. Vastavalt vajadusele on lasteaed teinud läbi mitmeid muutusi. 1980. aastast on lasteaias 3 sõimerühma ja 9 aiarühma. 1998. aastal avati kehapuudega laste rühm, millest nüüdseks on kujunenud sobitusrühm.

2010. aastal on Tallinna Meelespea Lasteaed tunnistatud Tallinna parimaks tervist edendavaks lasteaiaks. 2012. aastal lasteaed on tunnistatud „Parima Toitlustustamisega Lasteaed“ eritoitlustamise osas.

Lasteaiale on väljastatud sertifikaat, mis lubab kasutada „Kiusamisest vaba lasteaed“ koolituse metoodikat.

Tallinna Meelespea Lasteaia raamat "Meie maja aja lugu 1977-2022"

Lasteaia visioon, missioon, põhiväärtused           

Visioon

Tallinna Meelespea Lasteaed on lastesõbralik, tervist edendav, turvaline ning loova arengukeskkonnaga lasteaed.

Missioon

Lastest hooliv personal loob koostöös lastevanematega tingimused lapse terviklikuks arenguks.


Põhiväärtused

Austus – Austame iseennast ja teisi.

- peame lugu iseendast ja oleme head kaaslased.

- näitame viisaka käitumisega austust teiste vastu.


Tervis – Järgime tervislikke eluviise ning pakume turvalist keskkonda.

- mängime, õpime ja töötame füüsiliselt ja vaimselt turvalises keskkonnas.

- toitume tervislikult, oleme füüsiliselt aktiivsed.


Hoolivus – Oleme abivalmid ja teeme koostööd.

- väljendame huvi, empaatiat, hoolivust ning abivalmidust.

- arvestame teistega ja anname edasi hoolivust kandvaid väärtushinnanguid.

Sallivus – Oleme sallivad.

- mõistame erinevusi ja aktsepteerime neid.

- kohtleme kõiki võrdselt.


Loovus – Oleme loovad.

- õpetame ja õpime läbi mängu ning loova tegevuse.

- hoiame traditsioone, oleme järjepidevad ja avatud uutele ideedele.

Последнее изменение 13.10.2022