Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Haridusasutusse vastuvõtt ja sealt välja arvamine

Haridusasutusse vastuvõtt ja sealt välja arvamine

Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vastuvõtu taotlus (pdf), kuhu on märgitud kuni kolm lasteaia valikut ning koha soovimise aeg.

Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga, taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul.

Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki.

Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.

Alates 2015. aasta kevadest on Tallinnas loodud lasteaiakoha taotlemise e-teenus kodanikuportaalis eesti.ee, kust suunatakse kasutaja Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonda info.haridus.ee (teenuse otselink asub siin.) 

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsus 22.04.2015 määrus number 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord". 

Tallinna Meelespea Lasteaia kontaktandmed ja info järjekorras ootavate laste osas on leitav siit.

Täiendav informatsioon:

direktor Kristina Märks

õppealajuhataja Ülle Pais

tel. 6571167, 5037805

e-mail: [email protected] 

 

Последнее изменение 21.02.2024