Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Lasteaed Maasikas koosseisunimestik

Lasteaed Maasikas koosseisunimestik

Lasteaed Maasikas koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega alates 1.septembrist 2016.a. on kinnitatud lasteaed Maasikas direktori  31.08.2018.a. käskkirjaga nr. 1-1/33     Tallinna Linnavolikogu 19.juuni 2003 määruse 39 p 3.6 ja lasteaia Maasikas põhimääruse p.7.4.7 ning Tallinna Haridusameti juhataja käskkirja 05.07.2018 nr 1.-2/286 "2019. aasta eelarve piirsummade kinnitamine Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste lõikes" alusel.

Lasteaed Maasikas kehtiv koosseisunimestik: 

Ametikoht

Kehtib alates

01.10.19

Direktor

1,0

Direktori asetäitja majandusalal

1,0

Õppealajuhataja

0,75

Logopeed

1,0

Muusikaõpetaja

0,5

Eesti keele õpetaja

0,375

Õpetaja

7,00

Õpetaja assistent

3,0

Õpetaja abi

5,0

Majahoidja

0,5

Remonditööline

0,25

Kokku

20,375

 

 

 

Lehekülge haldab: Natalja Grišentšuk, direktori asetäitja majandusalal    

Tel 6628787, e-post: [email protected]

Последнее изменение 21.02.2024