Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Riiklik Järelvalve

Riiklik Järelvalve

Riiklikuks järelevalveks nimetatakse halduse kontrolli, mis seisneb asutuste ja ametnike kontrollimises ametiasutuste poolt, mis ei ole kontrollitavatega subordinatsioonisuhetes. Riikliku järelevalve sisuks on kontroll haldustoimingute õiguspärasuse (seaduslikkuse) üle.
 

Põhilised järelevalve asutused lasteasutuste kontrollimisel

  • Haridus- ja Teadusministeerium
  • Tallinna Haridusamet
  • Tööinspektsioon
  • Terviseamet
  • Põllumajandus- ja Toiduamet
  • Andmekaitse Inspektsioon
  • Keeleamet
  • Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet
  • Päästeamet
  • Keskkonnaamet
 

Lasteaia lehekülge haldab

Kati Tiryaki (Peaadmin)

e-post: [email protected]

 

Последнее изменение 21.02.2024