Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Tallinna Läänemere Lasteaia missioon ja visioon

Tallinna Läänemere Lasteaia missioon ja visioon

 

Tallinna Läänemere Lasteaia missioon ja visioon


VISIOON

Olla tuntud, tunnustatud, omanäoline, igakülgselt laste arengut toetav lasteaed. Tuntus ja tunnustatus läbi sujuva ja stabiilse igapäevategevuse. Omanäolisus nähtub meie sümboolikast, kunstikallakust, traditsioonidest: lasteaia sünnipäevanädala üritused, rongkäik sünnipäeval ümber lasteaia territooriumi, lasteaia lõpetamisel almanahhid, lasteaia kalender, mardipäeva- või jõululaadad, temaatilised karnevalid, talendijaht jne.

 MISSIOON

Tallinna Läänemere Lasteaed on koolieast noorematele lastele koostöös koduga hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav asutus.


PÕHIVÄÄRTUSED

LOOVUS  Loovas tegevuses tuntakse heameelt tegevusest, uutest ideedest ja oma võimete realiseerimisest.
HOOLIVUS Igal laps ja täiskasvanu tunneb ennast lasteaias hästi, märkame ja aitame üksteist.
KOOSTÖÖ Kogu maja personal teeb meelsasti koostööd, majasiseselt antakse üksteisele edasi oma teadmisi ja oskusi. Koostöö lastevanematega tihe ja tulemuslik.
PROFESSIONAALSUS Lasteaias töötavad oma ala parimad töötajad täiendades ennast pidevalt. Talent on tiibadega, mitte küünarnukkidega.
LOJAALSUS Meid motiveerib töökeskkond, ümbritsevad inimesed, suhted inimeste vahel, võimalus osaleda asutuse eesmärkide püstitamisel. Meil on seotuse ja vastutuse tunne seoses oma asutuse, töökaaslaste ja tööga.
SÄÄSTLIKKUS Hoiame kokku elektrit ja vett, töövälisel ajal küttekulusid, ei viska ära midagi, mida saab kasutada kunsti- ja muus tegevuses, ei kasuta kalleid teenuseid avariide ja remontide korral, suhtume/kasutame säästlikult oma aega. Õpetame säästlikkust ka lastele.


MOTO
Tahad latva ronida, hakka tüvest peale!“

 

 

Последнее изменение 20.06.2024