Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Tallinna Lasteaed Delfiin kodukord

Tallinna Lasteaed Delfiin kodukord

Tallinna Lasteaed Delfiin kodukorras on lahti kirjutatud:

lapse lasteasutusse vastuvõtmise kord;

lasteaiarühmade liigid;

lasteaiaga kaasnevad kulutused;

toitlustamine;

ujumine;

päevakava;

lapse lasteaiast väljaarvamine.

 

Lasteaia kodukorra leiab siit.

Venekeelse kodukorraga on võimalik tutvuda siin.

Последнее изменение 21.02.2024