Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Tallinna Lasteaed Delfiin koolivalmiduskaart

Tallinna Lasteaed Delfiin koolivalmiduskaart

Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Koolivalmiduskaardi koostamise aluseks on lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemused.

Koolivalmiduskaart väljastatakse lapsevanemale lasteasutusest lahkudes hiljemalt 20. juuniks, seadusega kehtestatud korras. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

 

Lehekülge haldab Triin Tubala

Kontakt: [email protected]

Последнее изменение 22.02.2024