Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta eesmärgid

Tallinna Lasteaia Delfiin 2023-2024 õppeaasta teema on: Loodusega käsikäes - PUTUKAD. 

 Õppeaasta eesmärgid:

  1. Laps omandab uusi teadmisi teda ümbritsevast loodusest ning inimese ja looduse omavahelistest seostest.
  2. Lastel on kujunenud arusaam tervist toetavatest tegevustest: tervislikud toiduvalikud, kehaline aktiivsus, sõbralikud suhted (läbi aktiiv- ja õuesõppe).
  3. Õppe- ja kasvatustegevus toetub projektõppele, rakendades ja arendades lapsest lähtuvat metoodikat.
  4. Õppetegevusse on lõimitud kaasaegsed robootika- ja digivahendid.
  5. Hommikuringid toimuvad aiarühmades eesti keeles (loendamine, värvused, ilm jne.)
  6. Muusika- ja liikumistegevused toimuvad eesti keeles.

Последнее изменение 21.02.2024