Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Lapse koolivalmiduse kaart - Seli lasteaed

Lapse koolivalmiduse kaart - Seli lasteaed

Lasteaia lõpetamisel koostavad rühma õpetajad laste koolivalmiduse kaardi (.doc), mis väljastatakse lapsevanemale lasteaiast lahkumisel. Koolivalmiduse kaart allkirjastatakse nii lapsevanema kui rühma õpetajate poolt. Koolivalmiduse kaart täidetakse kahes eksemplaris, millest üks jääb lasteaeda.

Последнее изменение 21.02.2024