Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid Seli Lasteaias

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid Seli Lasteaias

ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID 2022/2023 õp.a.

1. Lasteaias tervist hoidva keskkonna loomine, õuesõppe ja avastusõppe kasutamist
uuendatud tegevuste rakendamine õppe- ja kasvatustegevuses keskkonnahariduse
toetamiseks.

2. Õppe- ja kasvatustegevuse sidumine teema-aastatega: looduse ja keskkonnahoid,
eesti keel, muusika ja kunstivaldkond.

3. Lapse eesti keele oskuste arendamine toimub erinevate tegevuste ja projektide
kaudu.( MÕK, õpime igal pool – õnneliku lapsi kujunemise vundament.

4. Haridusprotsessi kujundamine, uued õppemudelid info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamisel edukaks õppeprotsessiks.

5. Lapse erivajaduste varajane märkamine ja toetamine.

Последнее изменение 21.02.2024