Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Laps läheb kooli

Laps läheb kooli

Eelkool
  • Koolieelse lasteasutuse seaduse (§2 lg 1 ja 2) kohaselt on alusharidus teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. Alusharidus omandatakse lasteasutuses või kodus.
  • Kui vanemad soovivad enne kooliminekut tutvustada oma lapsele eesseisvat koolielu, võib lapse panna eelkooli. 
  • Eelkoolis õppimine ei ole lastele kohustuslik.  
  • Eelkoolid tegutsevad erinevate koolide, erakoolide, huvikoolide juures ja mujal ning on tasulised.
  • Infot koolide juures tegutsevate eelkoolide kohta leiate soovitud kooli veebilehelt (vt koolide kontaktid)  
  • Eelkoolis õppimine on abiks kooliks ettevalmistusel, kuid ei taga õppekohta ühes või teises koolis.

 

Последнее изменение 21.02.2024