Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Toimingupiirangud Põhja-Tallinna Valitsuses

Toimingupiirangud Põhja-Tallinna Valitsuses

Siin on avaldatud teave korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktides 4, 5 ja 7 sätestatud toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata ning tuleb avaldada teade avalikku ülesannet täitva asutuse/linna veebilehel. Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

  1. kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
  2. toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
  3. linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.


 Põhja-Tallinna Valitsus andis linnaosa vanema 19.12.2022 korraldusega nr 2-22/12351/13  otsustuskorras  Reklaamtreiler OÜ  (registrikood 10807005) kasutusse ehitise pinna teabe avalikustamiseks mobiilsel konstruktsioonil Paavli tänav T2 (katastritunnus 78401:101:4959) haljasalal. Mobiilne teabekandja paigaldatakse teabe „KESKERAKOND“ eksponeerimiseks ajavahemikus 20.02-05.03.2023.

Последнее изменение 21.02.2024