Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Õppetöö korraldamisel lähtume järgmistest aspektidest:

Õppetöö korraldamisel lähtume järgmistest aspektidest:

  • Laps õpib läbi mängu, katsetab – uurib ja avastab.
  • Iga laps õpib oma rütmis.
  • Lapsel on võimalus teha valikuid („Hea Algus“).
  • Väldime raamatulikkust ja süstemaatilisust, laps viiakse loodusele lähemale.
  • Laps õpib eesti keelt igapäevaste tegevuste kaudu (keelekümblus).
  • Laps arvestab valikute tegemisel moraali- ja eetikanorme („Kiusamisest vaba lasteaed“).

 

 

 

 

Последнее изменение 21.02.2024