Skip to content
Доступная среда
 °C

Suur-Sõjamäe tn 37/39 ohtlike jäätmete põletusseadme rajamise avalik väljapanek ja arutelu

Keskkonnaamet teatab: 30.03.2021 kell 16.30 toimub veebikeskkonnas Suur-Sõjamäe tn 37/39 ohtlike jäätmete põletusseadme rajamise ja käitamise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalik väljapanek ja arutelu.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Harjumaal Rae vallas Soodevahe külas Suur-Sõjamäe tn 37/39 kinnistul asuvasse jäätmekäitluskompleksi paigaldada ohtlike jäätmete põletusseade, ohtlike jäätmete põletamine ning seeläbi soojusenergia tootmine. Arendaja soovib käitises asuvasse angaari installeerida jäätmepõletustrummli ja põletada kuni 3 200 tonni ohtlike jäätmeid aastas (400 kg/h). Koos põletusseadme paigaldamisega taotleb ettevõte ohtlike jäätmete koguse suurendamist perspektiivselt kuni 70 000 tonnini aastas (käesoleval hetkel 28 000 tonni aastas).

Arendaja on aktsiaselts Epler & Lorenz (registrikood 10136864; aadress Ravila 75A, Tartu linn, Tartu maakond, 51014; kontaktisik Janis Lorenz, telefon 505 4048, e-post janis.lorenz@epler-lorenz.ee). Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Kristy Käärid, telefon 5697 0408, e-post kristy.kaarid@keskkonnaamet.ee). Keskkonnamõju hindaja (ekspert) on OÜ Hendrikson & Ko (registrikood 10269950; aadress Raekoja plats 8, Tartu, 51004, Tartu maakond; juhtekspert on Krista Lahtvee, telefon 5662 7084 , e-post krista@hendrikson.ee).

  • KMH programmiga on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul 12.03.2021–26.03.2021 Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee (alalehel Uudised, pressiinfo/ Keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek) http://bit.ly/3qAd6UW.
  • Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta saab esitada kuni 26.03.2021 otsustaja kontaktidel - Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.
  • Seoses COVID 19 levikuga toimub KMH programmi avalik arutelu veebikeskkonnas Zoom Meeting 30.03.2021 kell 16.30. Avaliku aruteluga saab liituda läbi veebilingi http://bit.ly/30trmo0.

Palume avalikule arutelule eelnevalt registreerida, saates osalemissoovi e-posti aadressil kristy.kaarid@keskkonnaamet.ee hiljemalt 29.03.2021.

Avalik arutelu salvestatakse ning on võimalik järele vaadata 7 päeva jooksul pärast arutelu toimumist Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee (alalehel Uudised, pressiinfo/ Keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek). Täiendavaid kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid on võimalik esitada 06.04.2021 (k.a) otsustaja kontaktidel.