Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Цели учебного года

Цели учебного года

Õppe- ja kasvatustegevuse põhieesmärgid 2023.-2024.õppeaastal:
 • Tagada eesti keele ja kultuuri süvendatud õpe laste aktiivsete suhtlusoskuste omandamiseks
 • Rakendada projektiõpet lapsest lähtuva õpimeetodina lapse aktiivsuse, mõtlemise, kõne- ja füüsilise arengu ning vaimse tervise toetamise tegurina
Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted 2023.-2024.õppeaastal:
 • lapse vabaduse ja rõõmsa meele toetamine läbi isetegemise ja loovuse
 • meeskonnatöö, koostöö väärtustamine igal tasandil
 • lapse individuaalsuse, isiksuse iseärasuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine
 • mängu kaudu õppimine
 • lapse loova arengut soodustava keskkonna loomine
 • laste turvatunde tagamine, eduelamuste saavutamine
 • projektiõpe tööviisi rakendamine rühmas Mesilased ja Liblikad
 • Kiusamisest vabaks! metoodika kasutamine rühmades Liblikad ja Mesilased

Последнее изменение 01.02.2024