Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Программа мероприятий 2023/2024

Программа мероприятий 2023/2024

Tallinna Pae Lasteaia ürituste ajakava 2023/2024 

avaleht_1.jpg

 

2023/24. õppeaasta aastaringi teemakuud on järgmised:

Kalendrikuu Teemakuu Kuu fookus, käsitletavad teemad Võimalikud tegevused haridusasutuses Partnerid, õppematerjalid ja kasulikud lingid
September Keeleõppe kuu 
Keelte õppimine aitab laiendada silmaringi ja annab võimalusi.
 
 • erinevate keelte päevad
 • vanasõnad erinevates keeltes
 • õigekirjavõistlus koolis õpetatavates keeltes
 • etteütlused ja luuletuste lugemised
 • seltskonnamängude korraldamine
 • Euroopa keeltepäeva tähistamine
 • rahvakalendri tähtpäevade tähistamine
https://integratsioon.ee/eesti-keele-ja-kultuuri-tundmise-klubid-1
 • Eesti keele kohvikute metoodiline juhend
https://integratsioon.ee/eesti-keele-kohvikud
Eesti õigekeelsussõnaraamat https://www.eki.ee/dict/qs/
Oktoober Hõimukuu 
Uurida ja mõelda, et mis on eesti keele sugulaskeeled ja kes on eestlaste hõimurahvad?
 • külla saab kutsuda erinevate kultuuriseltside esindajaid (nt Karjala Selts, Vadja Kultuurikeskus Narvas).
 • korraldada koolis ja lasteaias hõimupäev
 • rahvakalendri tähtpäevade tähistamine
 • joonistusvõistlused
 • seltskonnamängude korraldamine
 • Fenno-Ugria inspiratsioonipäevad õpetajatele
November Maailmahariduse kuu


 
Maailmaharidus võimaldab avada oma silmad, südamed ja meeled maailma tasandil, annab võimaluse mõista, ette kujutada, loota ja tegutseda.
 • rändega seotud tunnid
 • erinevad rahvused ja rahvad koolis
 • Maailmapäeva korraldamine
 • külalistunnid
 • vabatahtlike töö tutvustamine
 • sõpruskoolide kohtumised
 • seltskonnamängude korraldamine
 • joonistusvõistlused
 • rahvakalendri tähtpäevade tähistamine
Detsember Traditsioonikuu

 
Inimesed toetuvad traditsioonidele. Millised on meie tavad ja kombed, millised on meie naabrite traditsioonid?
 • erinevate maade jõulutraditsioonide tutvustamine
 • haridusasutuse traditsioonide kogumine
 • seltskonnamängude korraldamine
 • erinevatele kommetele pühendatud päevad
 • jõulude ja aastavahetuse tähistamine teiste rahvaste kombel
 • joonistusvõistlused
 • rahvakalendri tähtpäevade tähistamine
Jaanuar Mitmekultuurilisuse kuu
 
Igal rahval on oma kultuur, kõik me õpime üksteiselt.
Kas sa tead, millised rahvad on eesti keelt ja kultuuri mõjutanud?
 • laensõnade leidmise mäng
 • oma sugupuu uurimine
 • erinevate kultuuride päevad
 • joonistusvõistlused
 • rahvakalendri tähtpäevade tähistamine
 • seltskonnamängude korraldamine
 • kohtumised kultuuriseltside esindajatega
Veebruar Kodukuu


 
Meie kodumaa on Eesti. Millal saab majast kodu? Mis on kodutunne ja koduigatsus?
 • oma esivanemate kodukoha otsimine (ja külastamine koolivaheajal)
 • oma pere koduste toitude kokaraamatu valmistamine
 • Eesti Vabariigi aastapäevade tähistamine
 • folklooripäeva korraldamine
 • rahvatantsupäev
 • joonistusvõistlused
 • “presidendi vastuvõtu” korraldamine
 • rahvakalendri tähtpäevade tähistamine
 • seltskonnamängude korraldamine
 • lihtsalt kodus olemine
 • planeerime enda unistuste kodu ja klassiruum
Märts Sõnakunstikuu
Sõnakunst elustab mõtted ja tunded, on kõigi võimaluste, keelte ja mõtete kants.
 • teatrikülastused
 • kutsu teater külla!
 • erinevad etlus- ja näidendikonkursid
 • haikude loomise võistlus
 • e-etteütlusel osalemine
 • rahvakalendri tähtpäevade tähistamine
 • uudissõnade loomine
 • Emakeelepäev
 • seltskonnamängude korraldamine
 • Eesti teatrite kodulehed
 • Raadioteater
https://jupiter.err.ee/raadioteater
Aprill Nutikuu
Digimaailmal on mõju meie laste mõtte- ja tundemaailma kujunemisel.
Milliseid digivahendeid kasutad?
 • digiprügi koristamine
 • nutivaba päev
 • aI-jutustuste loomise võistlus
 • rahvakalendri tähtpäevade tähistamine
 • nutikalt liikuma
Mai Euroopa keelte kuu


 
Euroopa Liidul on 24 ametlikku keelt. Mitu keelt suudad ära tunda?
 • pane haridusasutuse seinad rääkima Euroopa keeltes
 • Euroopa keeltepäev haridusasutuses
 • õigekirjavõistlus koolis õpetatavates euroopa keeltes
 • oma lemmik tekstide tõlkimine mõnda euroopa keelde
 • rahvakalendri tähtpäevade tähistamine
 • joonistusvõistlused
 • Tallinna etteütlus
Juuni Mõnusad suvekuud
Mängime, laulame, tantsime, mõistatame! Laul teeb rinna rõõmsaks,tants jala kergeks ja mõistatus meele teravaks.
 • rahvakalendri tähtpäevade tähistamine
 • suve nautimine
 • erinevatel üritustel osalemine

Последнее изменение 21.02.2024