Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

COVID leviku tõkestamise plaan

COVID leviku tõkestamise plaan

Tallinna Suur-Pae Lasteaia COVID-19 leviku tõkestamise kriisiplaan (vt siin PDF-formaadis).

Kooskõlastatud pidajaga 30.09.2021
Kooskõlastaud hoolekoguga 01.10.2021
Kinnitatud direktori 01.10.2021 käskkirjaga nr 1-2/12

Tallinna Suur-Pae Lasteaia Covid-19 leviku tõkestamise kriisiplaan

Covid-19 leviku tõkestamise plaan on koostatud lasteaia tegevusvalmiduse suurendamiseks. Plaani eesmärgiks on koroonaviirusest tingitud mõjude vähendamine ja lasteaia täieliku sulgemise vältimine. Plaani koostamise aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi juhised lasteaedadele Covid-19 leviku tõkestamiseks.

Haridusasutuse tervisekaitsenõuded on kehtestatud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000 a määruse nr 144 "Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded" alusel. Üldised juhised kõigi haridusasutuste töö korraldamiseks leiate ministeeriumi veebilehelt.

1.      Kriisimeeskonna liikmed ja nende kontaktid

Variant 1.

Nimi

Amet

Vastutusala

Kontakttelefon

Tatjana Požogina

Direktor

Juhtimine

6216883, 55662849  
[email protected]

Jelena Kervališvili

Majandusjuhataja

Haldusjuhtimine

5043583    [email protected]

Marina Daškina

Infojuht

Infoliikumine

53028980 [email protected]

Viktoria Golubeva

Lasteaiaõpetaja

Psühholoogiline abi

 [email protected]

Liubov Makeeva

Esmaabi osutaja

Esmaabi

55680972

 
Variant 2.

Nimi

Amet

Vastutusala

Kontakttelefon

Jelena Kervališvili

Majandusjuhataja

Juhtimine

5043583
[email protected]

Marina Daškina

Infojuht

Infoliikumine

6216883, 55662849, 53028980
[email protected]

Liubov Makeeva

Õpetajaabi

Haldusjuhtimine

55680972, 55680972

Viktoria Golubeva

Lasteaiaõpetaja

Psühholoogiline abi

[email protected] 

Galina Burlakova

Esmaabi osutaja

Esmaabi

[email protected] 

 

2. Olulised kontaktid väljaspool lasteaeda

Asutus

Kontakttelefon

Perearsti nõuandetelefon

1220

Koroonaviiruse infotelefon (Terviseamet)

1247

Tallinna Haridusameti spetsialist
Mari-Ly Soomer

58847027 
[email protected]

Tallinna Haridusameti spetsialist
Ester Öpik

53414540 
[email protected]


3. Teabevahetuse korraldamine

3.1. Teabevahetuseks kasutatakse lasteaia kasutuses olevaid kokkulepitud teavitamise kanaleid: Eliis.eu ja lasteaia koduleht (vajadusel ka e-aadresside listid, Facebook, infotahvlid jm).
3.2. Lasteaia õppetöö korralduse päevakohane info on infosildina väljas väraval ja välisuksel.
3.3. Teabevahetuse korraldab lasteaia direktor, kes määrab kommunikatsiooni (va meediapäringud) kontaktisiku ning loob ühtse kokkulepete formaadi suhtluseks personaliga ja lastevanematega.
3.4. Lasteaia direktor koos kriisimeeskonnaga otsustab info liikumise (kellele, millises formaadis ja kes edastab) ning sõnastab põhisõnumid ja tegevusprioriteedid.
3.5. Kommunikatsiooni kontaktisik (infojuht) koostab, edastab ja vahendab infot lähtudes riiklikest ja linna kesksetest suunistest.
3.6. Sõnumite edastamisel on oluline selgus, lihtsus, ajakohasus ja nähtavus.
3.7. Meediapäringutele vastab ainult lasteaia juht, kes annab pidajaga või Terviseametiga kooskõlastatud infot. Enne meediasuhtlust teavitab juht oma asutuse meediasuhtlusest (intervjuud, kajastused, ajakirjanike päringud) haridusameti kontaktisikut – Pirgit Pedaja Niin, e-posti aadressil [email protected] või telefonil 640 4578.
3.8. COVID-19 haigusjuhtumite korral teavitab direktor Tallinna Haridusametit.

4. Lasteaias rakendatavad ennetusmeetmed

4.1. Lasteaias käivad vaid terved lapsed ja personal. Haigusnähtudega töötaja ei tohi lasteaeda tulla. Laste vastuvõtmisel hommikul hindavad õpetajad lapse tervislikku seisundit ning kraadivad last kontaktivaba termomeetriga. Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju.
4.2. Viiruse leviku tõkestamiseks lasteaia töötaja vaktsineerib end esimesel võimalusel, kannab nakkusohtlikes kohtades maski, hoiab distantsi, vaktsineerimata töötaja testib end nakkuse tuvastamiseks kord nädalas, kindlustab siseruumides puhast õhku, järgib hügieeninõudeid ja puhastab pindu. Täielikult vaktsineeritud või viimase 6 kuu jooksul COVID-19 läbi põdenud töötajad ja õppijad ei pea COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna karantiini jääma.
4.3. Vaktsineerimata töötajad teevad korra nädalas, üldjuhul esmaspäeval, tööle tulles kiirtesti selleks määratud isiku juures, kasutades selleks lasteaiale eraldatud teste. Tulemus fikseeritakse. Kui kiirtest on positiivne, peab töötaja naasema kiiremas korras koju, võtma ühendust oma perearstiga ja tegema esimesel võimalusel PCR-testi. Kui töötaja töötab samal ajal mitmes haridusasutuses, tuleb testimise korraldus ja testitulemuse tõendamist iga tööandjaga eraldi kokku leppida. Töötaja võib testimise asemel mitte vanema kui 72 tundi tagasi saadud PCR-testi tulemuse või mitte enam kui 48 tundi tagasi saadud antigeeni kiirtesti tulemuse juhul, kui see on tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures.
4.4. Laste hommikune vastuvõtt ja õhtune koju saatmine toimub üldjuhul välisukselt või õuealal.
4.5. Lapsevanematel ning teistel kõrvalistel isikutel lasteaia ruumidesse sisenemine on keelatud, v.a. erandkorras.
4.6. Erandkorras võib lapsevanem või külaline siseneda lasteaeda saatjaga,  kandes kaitsemaski ja desinfitseerides käed välisukse juures.
4.7. Siseruumides, kus distantsi hoidmine ei ole võimalik, soovitame vaktsineerimata lasteaia töötajatel kanda maski. Juhul kui piirkondlik nakatumise tase on kõrge või väga kõrge peavad siseruumides kõik töötajad kandma maski. Maski ei pea kandma juhul, kui tegevus on korraldatud rühmades, mis omavahel kokku ei puutu.
4.8. Terviseameti ettepanekul või nõusolekul võib lasteaia direktor kehtestada lasteaia ruumides maskikandmise kohustuse.
4.9. Rühmadel on soovitav viibida võimalikult palju värskes õhus. Võimalusel korraldada õppetegevused välitingimustes asutuse õuealal.
4.10. Üritusi kavandades tuleb kaaluda nende vajalikkust ja maandada viiruse leviku riske, korraldades ürituse hajutatult ning väiksemates rühmades. Hoones toimuvatel üritustel ja teistel suurematel kogunemistel tuleb jälgida, et ruumi täituvus oleks kuni 50%.
4.11. Õppekäike, ekskursioone ja huviringid korraldatakse rühmade kaupa.
4.12. Lasteaiarühmade ühiseid tegevusi siseruumides ei toimu.
4.13. Saali jt üldkasutatavaid ruume võib jagada. Ruumi tuulutatakse reeglipäraselt kuni 15 minutit ja puhastatakse peale rühma kasutamist kõik pinnad ja kasutatavad asjad.
4.14. Lapsed, kes tulevad lasteaeda pesevad esimesel võimalusel põhjalikult käed. Käsi tuleb pesta sooja voolava vee ja seebiga vähemalt 20 sekundit. Kätepesu näitlikud plakatid leiab Terviseameti kodulehelt: eesti, vene ja inglise keeles (PDF).  Õpetajad näitavad lastele praktiliselt ette õige kätepesutehnika. Kui kätepesuvõimalust ei ole, siis kasutada alkoholipõhist (vähemalt 70% alkoholi-sisaldusega) käte desinfitseerimisvahendit.
4.15. Loomuliku ventilatsiooniga ruumides toimub regulaarse ja piisav tuulutamine kvaliteetse siseõhu tagamiseks (vähemalt 15 minutit).
4.16. Toimub igapäevane märgkoristus ning kaks korda päevas puutepindade (ukselingid, lülitid, käsipuud, tualettruumi sisustus ja pinnad jm) puhastamine ja desinfitseerimine nõuetekohaste puhastus- ja desinfitseerimisvahenditega (vajadusel tihedamini). Koristamisel kasutatakse ühekordseid kummikindaid, et kaitsta ennast kasutatavate puhastusvahendite ja pindadel olevate võimalike pisikute eest.
4.17. Mänguasju pestakse vastavalt määrdumisele ja vähemalt korra nädalas. Pehmed mänguasjad on soovitav häda- ja eriolukorras laste eest ära panna, v.a kui need on isiklikud kaisuloomad (millega ei mängita ja mida laps kasutab vaid ise oma päevase uinaku ajal).
4.18. Õpetajatel tuleb lastele selgitada hügieenireegleid, miks on oluline teistega distantsi hoida ja näidata ette, kuidas käsi õigesti pesta. Kui aevastatakse või köhitakse, siis tuleb katta oma suu ja nina ühekordse salvrätikuga ning visata siis see koheselt prügikasti ja puhastada seejärel käed. Kui ei ole salvrätikut, siis kasutada oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.
4.19. Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseeritakse kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini. Töötajad jälgivad, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste söögiriistu, joogitopsi jne.
4.20. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele.
4.21. Lasteaed saab kasutada erinevaid (vt näitlik loetelu) ohutusmeetmed aktuste ja ürituste korraldamiseks:
-        soovitada osalejatel tulla aktusele eelkõige vaktsineeritult või testituna, et vähendada viiruse leviku tõenäosust;
-        piirata näiteks üritusel osalejate arvu;
-        korraldada sündmuse õues;
-        tagada hajutatuse;
-        tagada ruumi ventileerimise (loomuliku ventilatsiooni korral nt intensiivselt tuulutades ja aknaid tuulutusasendis hoides);
-        korraldada videosilla teel osalemine;
-        tuletada osalejatele meelde, et haigustunnustega inimesed peavad jääma koju;
-        kutsuda üles, et sündmusel osalemisel vaktsineerimata inimesed, võiksid end aktuse eelselt kodus vm testida, kaitstes läbi selle teiste aktusel osalejate tervist.

5. Tegevused lapse või töötaja haigestumise korral
5.1. Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal respiratoorsed sümptomid (köha, palavik, nohu vm), siis tuleb laps isoleerida, et haiguskahtlusega lapsega kokku puutuvate inimeste arv viia miinimumini. Haigusnähtudega laps eraldatakse spetsiaalselt ettenähtud ruumi. Isoleeritud lapsele peab olema tagatud järelevalve kuni vanem tuleb lapsele järele. Kui lapse terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistada 112.
5.2. Lasteaias kohapeal haigestunud töötaja peab COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ette panema kaitsemaski, teavitama haigestumisest juhtkonda ning lahkuma esimesel võimalusel lasteaiast.
5.3. Haigestumisjuhtumi puhul tuleb konsulteerida perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile ning käituda vastavalt juhistele.
5.4. Kui lapsed on saanud lähikontaktseks lasteaiast, aga on haigustunnusteta, siis võivad nad lasteaias edasi käia ehk olla lihtsustatud karantiinis.
5.5. Lapsed, kes on lihtsustatud karantiinis:
- ei tohi osaleda huviringides väljaspool oma rühma ega lasteaeda,
- tohivad osaleda huviringides rühmasiseselt.
5.6. Kui laps on lähikontaktseks saanud väljaspoolt lasteaeda (perekonna võil lähiringi kaudu) siis peab ta olema 10 päeva kodus. NB! Lapsed, kelle pereringis on Covid haige, jääb lähikontaktsena isolatsiooni.
5.7. Vaktsineerimata töötaja läheb lähikontakti korral karantiini.
5.8. Haigestunud inimesi asendavad vaktsineeritud ja Covid-19 haiguse läbipõdenud töötajad.
5.9. Laps või töötaja võib lasteaeda naaseda siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
5.10. Lapsevanem, lasteaia töötaja või Terviseamet teavitab lasteaeda, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
5.11. Lasteaed teavitab juhtunust selle rühma liikmeid ja vanemaid. Teavituse koostamisel tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks. Terviseameti regionaalosakond võtab lasteaiaga ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 diagnoosist ning selgitab välja inimesed, kes olid haigestunuga sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. Lasteaed osutab kaasabi. Lähikontaktseid teavitab Terviseamet ning jälgima nende edaspidiseid soovitusi.
5.12. Ülejäänud lasteaia töötajad ja lapsed võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid peaksid hoolikamalt jälgima oma tervist. Sümptomite ilmnemisel tuleb lasteaia töötajal koheselt lahkuda töölt ning võtta ühendust perearstiga.
5.13.   COVID-19 diagnoosi kinnituse korral peavad vastutavad töötajad koheselt ning korralikult puhastatma ruumid, kus COVID-19 viiruse positiivse diagnoosi saanud laps või töötaja on viibinud. Nimetatud ruumides viiakse läbi kõikide pindade desinfitseerimine (sh uksekäepide, prügikast ja kraanisegisti, lauad jne) vastavalt Terviseameti puhastus- ja desinfitseerimise soovitustele.
5.14.   Ruumid on lubatud avada 48 tunni möödudes ruumide sulgemisest tingimusel, et ruumide nõuetekohasest desinfitseerimisest on möödunud vähemalt 6 tundi. Kui pole võimalik kindlaks teha pindu ja ruume, mis võivad olla COVID-19 viirusega saastunud, tuleb hoone sulgeda 72 tunniks.
5.15.   Kui õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga lähikontaktis vaktsineerimata õpetajad jäävad karantiini.
5.16.   Lähikontaktsena peavad karantiini jääma:
-        haigustunnustega inimesed;
-        positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni;
-        inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus.
5.17.   Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel otsustab nakkushaiguse epideemilisest levikust tuleneva ohu üle Terviseamet talle laekuvate andmete alusel. Kui haridusasutuse piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID-19 levik, annab tegutsemissuuniseid Terviseamet, lähtudes piirkonna epidemioloogilisest olukorrast.

6. Koroonaviiruse leviku kolme stsenaariumi kriteeriumid

Tallinna ülelinnalise koroonaviiruse leviku tõkestamise tegevuskava koostamise kolme stsenaariumi aluseks on võetud objektiivsed kriteeriumid. Stsenaariumiga seotud tegevuste rakendamisel peab olema realiseerunud vähemalt üks kriteerium, mille alusel tehakse vajalik otsus.

Valgusfoori süsteemi kriteeriumid:

Tallinn

Riik

Koroonaviirus levib kogukonnas üksikute teadaoleva päritoluga juhtumitena, kuid säilib laiema leviku risk. Eesmärk on vältida viiruse levikut Tallinnas, et ei peaks kehtestama piiranguid.

Koroonaviirus levib kogukonnas üksikute teadaoleva päritoluga juhtumitena, kuid säilib laiema leviku risk. Meie eesmärk on vältida viiruse levikut ja säilitada valvsus, et ei peaks kehtestama piiranguid.

 

 

Tallinnas on nakatumise levik ka väljaspool koldeid ning nakatumiste koguarv kasvab kiirelt. Eesmärk on vältida ulatuslikke piiranguid.

Kogukonnas on nakatumise kolded ning nakatumiste koguarv kasvab. Eesmärk on vältida riskirühmade nakatumist ja vajadust piirangute järele.

Kogukonnas on nakatumise levik väljaspool koldeid ning nakatumiste koguarv kasvab kiirelt. Eesmärk on tagada tavapärane arstiabi ja vältida vajadust ulatuslike piirangute järele.

Kogukonnas on nakatumine väga laialt levinud ning nakatumiste koguarv kasvab väga kiirelt. Eesmärk on võimalikult kiiresti ühiskond taas avada.

Kogukonnas on nakatumine väga laialt levinud ning nakatumiste koguarv kasvab väga kiirelt. Eesmärk on tagada erakorraline arstiabi ja aidata piirangutel mõjuda, et ühiskond taas avada

 

7.      Koroonaviiruse leviku kolme stsenaariumi alusel lasteaia töö korraldamise tegevuskava

7.1.  Roheline stsenaarium

Viiruse levik on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal. Lasteaed on avatud, toimub tavapärane õppetöö. Järgitakse üldisi hügieenireegleid ja võimalusel hajutamise nõudeid. Koroonaviirus levib kogukonnas üksikute teadaoleva päritoluga juhtumitena, kuid säilib laiema leviku risk. Eesmärk on vältida viiruse levikut Tallinnas, et ei peaks kehtestama piiranguid.

Juhtimine, reeglid kriisiolukorras

Asutuse juht koos juhtkonnaga hindab lähtuvalt olukorrast riske ja vajadusel kutsub kokku kriisimeeskonna (kinnitatud direktori käskkirjaga).

Kriisimeeskond vaatab üle „Tallinna Suur-Pae Lasteaia Covid-19 leviku tõkestamise kriisiplaani“ (sh töökorraldus, infoliikumine, asendamine jm) ja vajadusel ajakohastab seda lähtuvalt nakkusohust ning paneb paika vastutuse rollid (vastutusalad).

Personal (töökorraldus, koolitused, asendused, riskirühmad ja teenuse tagamine)

Viiruse leviku tõkestamiseks lasteaia töötaja vaktsineerib end esimesel võimalusel.

Asutuses kinnitatud kriisiplaani järgimine (asendamine, info liikumine).

Terviseameti soovituste järgmine (hajutamine, 2+2 reegel, ruumide 50% täituvus vm).

Juht loob töötajatel valmisoleku kriisiajal täita teisi tööülesandeid.

Terviseameti ettepanekul või nõusolekul võib lasteaia direktor kehtestada lasteaia ruumides maskikandmise kohustuse.

Karantiini jäämine vastavalt PPA infole.

Õppetöö korraldus

Lasteaia õppetöö korraldus on tavapärane, personal jälgib ennetavate meetmetena esmatähtsate hügieeninõuete täitmist ja Terviseameti soovituste järgimist. 

Lasteaias käivad vaid terved lapsed ja personal. Haigusnähtudega töötaja ei tohi lasteaeda tulla. Laste vastuvõtmisel hommikul hindavad õpetajad lapse tervislikku seisundit ning kraadivad last kontaktivaba termomeetriga. Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju.

Laste vastuvõtmine ja üleandmine toimub õues või välisuksel või eeskojas.

Lapsevanematel ning teistel kõrvalistel isikutel lasteaia ruumidesse sisenemine on keelatud, v.a. erandkorras. Erandkorras võib lapsevanem või külaline siseneda lasteaeda saatjaga,  kandes kaitsemaski ja desinfitseerides käed välisukse juures.

Ühiskasutatavate ruumide (saal, spordiruum vm) kasutamisel tagab personal puhveraja puhastamiseks ja tuulutamiseks (vähemalt 15 minutit).

Ruumi tuulutatakse reeglipäraselt kuni 15 minutit ja puhastatakse peale rühma kasutamist kõik pinnad ja kasutatavad asjad.

Õpetajad selgitavad lastele hügieenireegleid ja miks on oluline teistega distantsi hoida ning näidata ette, kuidas käsi õigesti pesta.

Toitlustamise korraldus

Toidu valmistamisel ja jagamisel järgivad toitlustajad kõiki tervisekaitsenõudeid.

Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseerida kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.

Lasteaias toimub söömine oma rühmaruumis ja õpetajad jälgivad, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu.

IKT vahendid, keskkonnad

Lasteaiad kaardistavad oma IKT vahendite (sh veebikaamerate ja mikrofonide) olemasolu veebikoosolekute, veebitundide korraldamiseks ja ressursid nende hankimiseks, küsides vajadusel nõu Haridusametist või linna IT teenistusest. 

Lasteaiad teavitavad Haridusametit või linna IT teenistust täiendavate ressursside vajadusest, kes omakorda vajadusi hindavad ja toetavad lasteaedu vajalike vahendite soetamisel.

Lasteaiad korraldavad õpetajatele koolitused veebikeskkondade paremaks kasutamiseks.

Hügieen ja isikukaitsevahendid

Lasteaiad järgivad töötajate ja laste tervise kaitseks esmatähtsaid hügieeninõudeid nagu respiratoorne ja käte hügieen, distantsi hoidmine, ruumide piisav tuulutamine ning pindade sage ja tõhus puhastamine.

Asutuse juht tagab asutuses käte hügieeni võimalused (käte pesu ja antiseptika).

Lasteaeda ei lubata haigusnähtudega lapsi ja töötajaid.

Asutuse juht määrab IKV osas vastutava isiku, kes kaardistab IKV tsentraalseks tellimuseks töötajate IKV vajaduse vastavalt Terviseameti soovitustele ja linna IKV standardile.

Haridusasutuse IKV kontaktisik korraldab töötajatele IKV jaotamise ja kasutamise juhendamise.

Haldus ja korrashoid (hoone kasutamine ja selle hügieen jms)

Lasteaia juht tagab, et lasteaias on olemas vahendid pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks (vähemalt kolme kuu vältel).

Tualettruumid on varustatud piisavas koguses kätepesuvahendiga ning on paigaldatud jalaga avatavad jäätmekonteinerid ja käte kuivatamiseks ühekordsed paberrätikud.

Ruume tuulutatakse regulaarselt (vähemalt 2x päevas minimaalselt 15 minutit korraga), et tagada piisav ventilatsioon.

Koristamine toimub lähtuvalt Terviseameti juhistest.

Ruumide ja pindade märgkoristus tehakse mitu korda päevas (3-4 h tagant), koristamisel puhastatakse rühmaruumis mh ukselingid, lülitid, toolide selja- ja käetoed, lauad jmt ning tualettruumis sisustus ja pinnad nõuetekohaste pesemis- ja desinfitseerimisvahenditega.

Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastatakse kaks korda nädalas.

Mänguasju pestakse vastavalt määrdumisele ja vähemalt korra nädalas. Lasteaeda ei ole lubatud tuua isiklikud mänguasjad. Pehmed mänguasjad on soovitatav häda- ja eriolukorras laste eest ära panna, v.a juhul, kui need on isiklikud kaisuloomad (millega ei mängita ja mida laps kasutab vaid ise oma päevast uinakut tehes).

Koristamisel kasutatakse ühekordseid kummikindaid, et kaitsta ennast kasutatavate puhastusvahendite ja pindadel oleva võimaliku saastuse eest.

Koristustarvikud puhastatakse hoolikalt iga koristuskorra lõpus.

Ruumide ja pindade põhjalik lisa desinfitseerimine tehakse reedeti peale laste lahkumist õue, selleks antakse lapsele kaasa kõik tema kapis olevad asjad.

 
 
7.2. Kollane stsenaarium 
 

Tallinnas on nakatumise levik ka väljaspool koldeid ning nakatumiste koguarv kasvab kiirelt. Eesmärk on vältida ulatuslikke piiranguid.  Lasteaed on avatud, kuid töötab rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte. Muusikatunnid toimuvad rühmaruumis, et piirata ruumide ristkasutust ja minimeerida kontakte. Liikumistegevused toimuvad õues.

Tallinnas on nakatumise levik ka väljaspool koldeid ning nakatumiste koguarv kasvab kiirelt. Eesmärk on vältida ulatuslikke piiranguid.  Lasteaed on avatud, kuid töötab rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte. Muusikatunnid toimuvad rühmaruumis, et piirata ruumide ristkasutust ja minimeerida kontakte. Liikumistegevused toimuvad õues.

Juhtimine, reeglid kriisiolukorras

Asutuse juht kutsub kokku kriisimeeskonna. Kriisimeeskonna koosolekud toimuvad vajaduspõhiselt asutuses või veebikoosolekutena.

Kriisimeeskond otsustab info liikumise, töökorralduse ning millised tööülesanded on prioriteetsed lähtuvalt riiklikest ja linna hädaolukorra korraldustes.

Personal (töökorraldus, koolitused, asendused, riskirühmad ja teenuse tagamine)

Viiruse leviku tõkestamiseks lasteaia töötaja vaktsineerib end esimesel võimalusel.

Terviseameti soovituste järgmine (hajutamine, 2+2 reegel, ruumide 50% täituvus vm).

Viiruse leviku tõkestamiseks lasteaia töötaja vaktsineerib end esimesel võimalusel.

Vaktsineerimata töötajad (sh kehtiva toidukorraldaja töötajad) teevad korra nädalas, üldjuhul esmaspäeval, tööle tulles kiirtesti selleks määratud isiku juures, kasutades selleks lasteaiale eraldatud teste. Tulemus fikseeritakse. Kui kiirtest on positiivne, peab töötaja naasema kiiremas korras koju, võtma ühendust oma perearstiga ja tegema esimesel võimalusel PCR-testi. Kui töötaja töötab samal ajal mitmes haridusasutuses, tuleb testimise korraldus ja testitulemuse tõendamist iga tööandjaga eraldi kokku leppida. Töötaja võib testimise asemel mitte vanema kui 72 tundi tagasi saadud PCR-testi tulemuse või mitte enam kui 48 tundi tagasi saadud antigeeni kiirtesti tulemuse juhul, kui see on tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures.

Kriisimeeskond suunab võimaluse korral riskirühmad kaugtööle.

Tööülesannete ümberjagamine vastavalt kriisiaja vajadustele.

Koosolekud/nõupidamised/üritused toimuvad Covid sertifikaadi olemasolul õues, saalis ja vaktsineerimata inimestele veebipõhiselt.

Karantiini jäämine vastavalt PPA infole.

Õppetöö korraldus

Lasteaia õppetöö korraldus on paindlik, et tagada esmatähtsate hügieeninõuete ning riiklike ja linna piirangute täitmine.

Personal jälgib ennetavate meetmetena esmatähtsate hügieeninõuete täitmist ja Terviseameti soovituste järgimist. 

Lasteaias käivad vaid terved lapsed ja personal. Haigusnähtudega töötaja ei tohi lasteaeda tulla. Laste vastuvõtmisel hommikul hindavad õpetajad lapse tervislikku seisundit ning kraadivad last kontaktivaba termomeetriga. Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju.

Lapsevanematel ning teistel kõrvalistel isikutel lasteaia ruumidesse sisenemine on keelatud (va erandkorras). Erandkorras võib lapsevanem või külaline siseneda lasteaeda saatjaga,  kandes kaitsemaski ja desinfitseerides käed välisukse juures.

Laste vastuvõtmine ja üleandmine toimub õues või välisuksel või eeskojas.

Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav viibida lasteaia territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul.

Lasteaed töötab rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte.

Liikumistegevused toimuvad õues või rühmaruumis, et piirata ruumide ristkasutust.

Saali jt üldkasutatavaid ruume võib jagada. Ruumi tuulutatakse reeglipäraselt kuni 15 minutit ja puhastatakse peale rühma kasutamist kõik pinnad ja kasutatavad asjad.

Rühmadel on soovitav viibida võimalikult palju värskes õhus. Võimalusel korraldada õppetegevused välitingimustes asutuse õuealal.

Üritusi kavandades tuleb kaaluda nende vajalikkust ja maandada viiruse leviku riske, korraldades ürituse hajutatult ning väiksemates rühmades. Hoones toimuvatel üritustel ja teistel suurematel kogunemistel tuleb jälgida, et ruumi täituvus oleks kuni 50%.

Õppekäike, ekskursioone ja huviringid korraldatakse rühmade kaupa.

Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav viibida lasteaia territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul.

Siseruumides, kus distantsi hoidmine ei ole võimalik, soovitame vaktsineerimata lasteaia töötajatel kanda maski.

Kui tekkib kolle siis järgime Terviseameti nõuanded. Kui on vajadus sulgeda rühm, siis direktor pöördub terviseameti spetsialistide poole koos sulgemise põhjendusega ([email protected] ).

Toitlustamise korraldus

Toidu valmistamisel ja jagamisel järgivad toitlustajad kõiki tervisekaitsenõudeid.

Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseerida kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.

Lasteaias toimub söömine oma rühmaruumis ja õpetajad jälgivad, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu.

IKT vahendid, keskkonnad

Lasteaiad kasutavad suhtlemisel eelistatult MS Teamsi piiranguteta ja turvaliste veebikõnede tegemiseks. Zoomi litsentsi ostmise vajaduse otsustab iga lasteaed ise, vajadusel esitab taotluse litsentsi ostmiseks haridusametile. Haridusamet hindab taotlusi ja otsustab litsentside ostmise vajaduse (piiranguteta ajaga veebikõnede tegemiseks).

Linna IT teenistus otsib võimalusi MS Teamsi ja Office 365 domeenikontode kasutuselevõtmiseks lasteaedade turvaliste veebikõnede tegemiseks.

Haridusameti haridustehnoloog ja IT spetsialist nõustavad vajadusel abivajavaid haridusasutusi veebikeskkondade kasutamise jm osas. Vajadusel edastab vastavad juhendid, õpetused (kirjalikud, videoformaadis vm).

Hügieen ja isikukaitsevahendid

Lasteaed järgib töötajate ja laste tervise kaitseks esmatähtsaid hügieeninõudeid nagu respiratoorne ja käte hügieen, distantsi hoidmine, ruumide piisav tuulutamine ning pindade sage ja tõhus puhastamine.

Asutuse juht tagab asutuses käte hügieeni võimalused (käte pesu ja antiseptika).

Lasteaeda ei lubata haigusnähtudega lapsi ja töötajaid.

Lasteaia töötajad kasutavad isikukaitsevahendeid (visiir/kaitsemask) vastavalt linna IKV standardile. Õpetajad kasutavad isikukaitsevahenditena korduvkasutatavaid visiire ning vastutavad neile väljastatud visiiride puhastamise / desinfitseerimise eest.

Kõrgendatud riskiga töötajaid kasutatakse võimalusel kaugtööl või tagatakse neile isikukaitsevahendite kasutamine.

Viirusega saastunud kaitsemaskid, -kindad vm IKV utiliseeritakse nõuetekohaselt.

Asutuse korraldataval üritusel (konverents, koolitus, spordi- või meelelahutusüritus, nt teatrietendus, kontsert, mälumäng vm) tagab ürituse korraldaja desovahendite olemasolu ning IKV igale üritusel osalejale (tasu eest või tasuta).

Haridusasutuse IKV kontaktisik esitab Haridusametile tsentraalseks IKV tellimiseks vajaduspõhise tellimuse ning korraldab töötajatele IKV jaotamise ja kasutamise juhendamise.

Haldus ja korrashoid (hoone kasutamine ja selle hügieen jms)

Lasteaia juht tagab, et lasteaias on olemas vahendid pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks (vähemalt kolme kuu vältel).

Tualettruumid on varustatud piisavas koguses kätepesuvahendiga ning on paigaldatud jalaga avatavad jäätmekonteinerid ja käte kuivatamiseks ühekordsed paberrätikud.

Ruume tuulutatakse regulaarselt (vähemalt 2x päevas minimaalselt 15 minutit korraga), et tagada piisav ventilatsioon.

Koristamine toimub lähtuvalt Terviseameti juhistest.

Ruumide ja pindade märgkoristus tehakse mitu korda päevas (3-4 h tagant), koristamisel puhastatakse rühmaruumis mh ukselingid, lülitid, toolide selja- ja käetoed, lauad jmt ning tualettruumis sisustus ja pinnad nõuetekohaste pesemis- ja desinfitseerimisvahenditega.

Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastatakse kaks korda nädalas.

Mänguasju pestakse vastavalt määrdumisele ja vähemalt korra nädalas. Lasteaeda ei ole lubatud tuua isiklikud mänguasjad. Pehmed mänguasjad on soovitatav häda- ja eriolukorras laste eest ära panna, v.a juhul, kui need on isiklikud kaisuloomad (millega ei mängita ja mida laps kasutab vaid ise oma päevast uinakut tehes).

Koristamisel kasutatakse ühekordseid kummikindaid, et kaitsta ennast kasutatavate puhastusvahendite ja pindadel oleva võimaliku saastuse eest.

Koristustarvikud puhastatakse hoolikalt iga koristuskorra lõpus.

Ruumide ja pindade põhjalik lisa desinfitseerimine tehakse reedeti peale laste lahkumist õue, selleks antakse lapsele kaasa kõik tema kapis olevad asjad.

 

7.3.  Punane stsenaarium

Kogukonnas on nakatumine väga laialt levinud ning nakatumiste koguarv kasvab väga kiirelt. Eesmärk on võimalikult kiiresti ühiskond taas avada. Lasteaiad on avatud vajaduspõhiselt, vajadusel tagatakse ka 24/7 teenus. Vastavalt olukorrale võib olla eri stsenaarium rakendamisel ülelinnaliselt või konkreetses asutuses või konkreetses rühmas.

Juhtimine, reeglid kriisiolukorras

Kriisimeeskonna koosolekud toimuvad igapäevaselt veebikoosolekutena. 
Kriisimeeskond jagab infot ning määrab tööülesandeid lähtuvalt riiklikest ja linna eriolukorra korraldustest.

Personal (töökorraldus, koolitused, asendused, riskirühmad ja teenuse tagamine)

Personal jälgib ennetavate meetmetena esmatähtsate hügieeninõuete täitmist ja Terviseameti soovituste järgimist. 

Viiruse leviku tõkestamiseks lasteaia töötaja vaktsineerib end esimesel võimalusel.

Vaktsineerimata töötajad (sh kehtiva toidukorraldaja töötajad) teevad korra nädalas, üldjuhul esmaspäeval, tööle tulles kiirtesti selleks määratud isiku juures, kasutades selleks lasteaiale eraldatud teste. Tulemus fikseeritakse. Kui kiirtest on positiivne, peab töötaja naasema kiiremas korras koju, võtma ühendust oma perearstiga ja tegema esimesel võimalusel PCR-testi. Kui töötaja töötab samal ajal mitmes haridusasutuses, tuleb testimise korraldus ja testitulemuse tõendamist iga tööandjaga eraldi kokku leppida. Töötaja võib testimise asemel mitte vanema kui 72 tundi tagasi saadud PCR-testi tulemuse või mitte enam kui 48 tundi tagasi saadud antigeeni kiirtesti tulemuse juhul, kui see on tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures.

Kriisimeeskond suunab võimaluse korral riskirühmad kaugtööle.

Tööülesannete ümberjagamine vastavalt kriisiaja vajadustele.

Koosolekud/nõupidamised/üritused toimuvad veebipõhiselt või õues.

Karantiini jäämine vastavalt PPA infole.

Vajadusel (töö puudumisel) õpetajate töötasu ajutine vähendamine (näit kuni 30%). Inimestel, kes viiakse teisele tööle, säilitatakse töötasu.

Õppetöö korraldus

Lasteaias käivad vaid terved lapsed ja personal. Haigusnähtudega töötaja ei tohi lasteaeda tulla. Laste vastuvõtmisel hommikul hindavad õpetajad lapse tervislikku seisundit ning kraadivad last kontaktivaba termomeetriga. Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju.

Lasteaed lähtub õppetöö korraldamisel VV ja Tallinna Linna eriolukorra korraldustest.

Lasteaed on avatud, vajadusel tagatakse ka 24/7 teenus.

Lasteaed töötab rühmapõhiselt.

Rühmad ei kasutata ühiskasutatavaid ruume, muusikatunnid ja liikumistegevused toimuvad rühmaruumis või õues.

Eriolukorra ajal ei osutata lasteaias huvihariduse teenust, õppekäike ja ekskursioone.

Mängu- ja spordiväljakud on avatud vaid oma lasteaia kohalolevatele lastele.  

Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. Kui laps on haige, siis on õpetajal õigus laps koju saata.  

Lasteaedades toimub laste vastuvõtmine ja üleandmine õues või välisuksel või eeskojas. Laste vastuvõtmisel õpetajad vaatavad üle laste tervisliku seisundi ja kraadivad lapsi kontaktivaba kraadiklaasiga. Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav viibida lasteaia territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul.

Õpetajatel tuleb selgitada lastele hügieenireegleid ja miks on oluline teistega distantsi hoida ning näidata ette, kuidas käsi õigesti pesta.

Kui tekkib kolle siis järgime Terviseameti nõuanded. Kui on vajadus sulgeda rühm, siis direktor pöördub terviseameti spetsialistide poole koos sulgemise põhjendusega ([email protected] ).

Toitlustamise korraldus

Toidu valmistamisel ja jagamisel järgivad toitlustajad kõiki tervisekaitsenõudeid.

Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseerida kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.

Avatud lasteaiarühmades (sh 24/7 rühmades) toimub toitlustamine järgides tervisekaitsenõudeid. Õpetajad jälgivad, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu.

IKT vahendid, keskkonnad

Lasteaiad kasutavad suhtlemisel eelistatult MS Teamsi piiranguteta ja turvaliste veebikõnede tegemiseks. Zoomi litsentsi ostmise vajaduse otsustab iga lasteaed ise, vajadusel esitab taotluse litsentsi ostmiseks haridusametile. Haridusamet hindab taotlusi ja otsustab litsentside ostmise vajaduse (piiranguteta ajaga veebikõnede tegemiseks).

Linna IT teenistus otsib võimalusi MS Teamsi ja Office 365 domeenikontode kasutuselevõtmiseks lasteaedade turvaliste veebikõnede tegemiseks.

Haridusameti haridustehnoloog ja IT spetsialist nõustavad vajadusel abivajavaid haridusasutusi veebikeskkondade kasutamise jm osas. Vajadusel edastab vastavad juhendid, õpetused (kirjalikud, videoformaadis vm).

Hügieen ja isikukaitsevahendid

Lasteaed järgib töötajate ja laste tervise kaitseks esmatähtsaid hügieeninõudeid nagu respiratoorne ja käte hügieen, distantsi hoidmine, ruumide piisav tuulutamine ning pindade sage ja tõhus puhastamine.

Asutuse juht tagab asutuses käte hügieeni võimalused (käte pesu ja antiseptika).

Lasteaeda ei lubata haigusnähtudega lapsi ja töötajaid.

Lasteaia töötajad kasutavad isikukaitsevahendeid (visiir/kaitsemask) vastavalt linna IKV standardile. Õpetajad kasutavad isikukaitsevahenditena korduvkasutatavaid visiire ning vastutavad neile väljastatud visiiride puhastamise / desinfitseerimise eest.

Kõrgendatud riskiga töötajaid kasutatakse võimalusel kaugtööl või tagatakse neile isikukaitsevahendite kasutamine.

Viirusega saastunud kaitsemaskid, -kindad vm IKV utiliseeritakse nõuetekohaselt.

Asutuse korraldataval üritusel (konverents, koolitus, spordi- või meelelahutusüritus, nt teatrietendus, kontsert, mälumäng vm) tagab ürituse korraldaja desovahendite olemasolu ning IKV igale üritusel osalejale (tasu eest või tasuta).

Haridusasutuse IKV kontaktisik esitab Haridusametile tsentraalseks IKV tellimiseks vajaduspõhise tellimuse ning korraldab töötajatele IKV jaotamise ja kasutamise juhendamise.

Haldus ja korrashoid (hoone kasutamine ja selle hügieen jms)

Lasteaia juht tagab, et lasteaias on olemas vahendid pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks (vähemalt kolme kuu vältel).

Tualettruumid on varustatud piisavas koguses kätepesuvahendiga ning on paigaldatud jalaga avatavad jäätmekonteinerid ja käte kuivatamiseks ühekordsed paberrätikud.

Ruume tuulutatakse regulaarselt (vähemalt 2x päevas minimaalselt 15 minutit korraga), et tagada piisav ventilatsioon.

Koristamine toimub lähtuvalt Terviseameti juhistest.

Ruumide ja pindade märgkoristus tehakse mitu korda päevas (3-4 h tagant), koristamisel puhastatakse rühmaruumis mh ukselingid, lülitid, toolide selja- ja käetoed, lauad jmt ning tualettruumis sisustus ja pinnad nõuetekohaste pesemis- ja desinfitseerimisvahenditega.

Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastatakse kaks korda nädalas.

Mänguasju pestakse vastavalt määrdumisele ja vähemalt korra nädalas. Lasteaeda ei ole lubatud tuua isiklikud mänguasjad. Pehmed mänguasjad on soovitatav häda- ja eriolukorras laste eest ära panna, v.a juhul, kui need on isiklikud kaisuloomad (millega ei mängita ja mida laps kasutab vaid ise oma päevast uinakut tehes).

Koristamisel kasutatakse ühekordseid kummikindaid, et kaitsta ennast kasutatavate puhastusvahendite ja pindadel oleva võimaliku saastuse eest.

Koristustarvikud puhastatakse hoolikalt iga koristuskorra lõpus.

Ruumide ja pindade põhjalik lisa desinfitseerimine tehakse reedeti peale laste lahkumist õue, selleks antakse lapsele kaasa kõik tema kapis olevad asjad.

 

8.      COVID-19 lisamaterjalid

HTM „Juhised lasteaedadele ja -hoidudele 2021/2022. õppeaasta sügisel“ 1.09.2021 https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_juhised_koolidele_2021.pdf

Vabariigi Valitsuse kõige ajakohasem info: https://www.kriis.ee/et

Terviseameti juhised ja soovitused: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele

Последнее изменение 29.10.2022