Skip to content
Доступная среда
 °C
Поиск информации, услуг и т.п

Календарь событий

Календарь событий

2022 TALLINNA SUUR-PAE LASTEAIA SÜNDMUSTE KAVA

2022 JAANUAR TERVISLIKU TOITUMISE KUU

7.-10.01.2022 Meelelahutus „Hüvasti kuusepuu“ (4, 7, 9,10 rühm)

17.-21.01.2022 Tervisliku toitumise nädal: projekt “Mahlad tervislikud või kahjulikud?”, projekt “Millest mina koosnen?” (mineraalid), projekt “Taldriku reeglid ja toidupüramiid”, projekt “Liikumispüramiid”, 5. Mõmmikute rühma konkurss “Tervisliku burger nimetus” koos lastevanematega

19.01.2022 1.sõimerühma Rohelise kooli projekt “Aed aknalaual” (sibula istutamine)

19.01.2022 RK aastateema „Elurikkus ja loodus“ raames: õppekäik Eesti Loodusmuuseumisse „Eesti loomad” (6.aiarühm „Liblikad“)

19.01.2022 RK aastateema „Tervis“ raames: õppekäik Eesti Tervisemuuseumisse „Minu bakterid” (8.aiarühm „Jaaniussikesed“)

24.-30.01.2022 RK digitaalne koristusnädal 

 

2022 VEEBRUAR OLÜMPIAKUU

2.02.2022 Õppekäik Eesti Tervisemuuseumisse Projekti „Miks mõned loomad talvel magavad?” õppekäik Eesti Tervisemuuseumisse (9.aiarühm „Vikerkaar“)

3.02.2022 Hoolekogu

4.-20.02.2022 Olümpiamängude ühisvaatamised. Vestlused rühmas “Spordi roll igapäevaelus läbi aja”. Viktoriinid olümpiamängude teemal. Kohtumised tuntud sportlastega. Sportimist toetava õpikeskkonna arendamine.

8.02.2022 Pedagoogiline nõukogu

8.02.2022 RK aastateema „Elurikkus ja loodus“ raames: õppekäik Tallinna Loomaaeda „Африканские тяжеловесы» (6.aiarühm „Liblikad“)

9.02.2022 Õppekäik Tervisemuuseumisse “Tervislik toitumine” (8.aiarühm Jaaniussikesed)

4-17.02.2022 Linnaosa haridusasutuste spordivõistlused. Lasnamäe lasteaedade Talve olümpiaspordimängud:

4.02.2022 Pidulik olümpiatule süütamine Ümera Lasteaias

9.02.2022 Olümpia tõrviku vastuvõtmine (talimängud koos sõpruslasteaedadega)

10.02.2022 Lasteaia Talve olümpia mängud õues

17.02.2022 Ümera LAs pidulik teatejooksu lõppüritus ja osalejate autasustamine

14.02.2022 Sõbrapäeva disko rühmas ja sõbrapäeva postkast

14.-27.02.2022 Sisehindamine: Lastevanemate rahuloluküsitlus 2022. 

14.-27.02.2022 Sisehindamine: Personali rahuloluküstlus 2022.

17-22.02.2022 Iseseisvuspäev: laste kontserdid saalis koos ülekandega lastevanematele 

28.02.- 06.03.2022 Vene rahvapidu “Masljanitsa” õues: hobusega sõit õues

 

2022 MÄRTS  VITAMIINIKUU

2.03.2022 Tallinna Suur-Pae Lasteaia 40.aastapäev: muinasjutulised mängud lastele õues “SÜNNIPÄEV ON TORE PÄEV” - liigutatud 17.05.2022

01.-31.03.2022 Tervisliku toitumise projekt “Miks vajame vitamiine?”

02.03.2022 kell 12-17 Tartu loodusmaja RK seminar “Keskkonnahariduslikud õppematerjalid ja -vahendid”

01.03.2022 Vastlapäev: meelelahutused eesti keeles rühmas ja talimängud õues, eesti rahva kultuuri kombetega tutvustamine (4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rühmad)

01.03.2022 Meelelahutus saalis “Masljanitsa” (6.rühm “Liblikad”); 

04.03.2022 Vene rahvapidu “Masljanitsa” õues: Hobukaarikuga sõit õues

01.-31.03.2022 Познавательный проект «Приобщение детей дошкольного возраста к культуре и традициям русского народа  через устное народное творчество». Vene rahva tarbekunsti näitus “Meistrite linnak“. Выставка декоративно-прикладного искусства (знакомство с городецкой росписью, гжелью, различными видами промыслов: дымковская игрушка, ложкарный промысел, роспись по металлу, вологодское кружево, павлопосадские платки и т.д.).

7.03-01.04.2022 Rohelise kooli algatus: taaskasutatavatest materjalidest arendavad mängud lastele (koostöö lastevanematega)

10.03.2022 RK aasta teema „Loodus ja elurikkus“ raames: õppekäik Tallinna Loomaaeda „Горные акробаты» (6.aiarühm „Liblikad“)

14.03.2022 Emakeelepäev: etlemiskonkurss „Eesti keele kaunis kõla“, 1.voor lasteaia tasemel.

15.03.2022 Eesti keele õpetajate muinasjutuhommik saalis: etendus lastele “Siil keedab õunasuppi” 

25.03.2022 Metoodikakeskuse tutvustamine (kogemuse vahetus Pärnu linna õpetajatega).


 

2022 APRILL SÜDAMEKUU

05.04.2022 kell 10:00 9.aiarühma “Vikerkaar” lasteetendus "Lilla karu sünnipäev",  eesti keeles, 

06.04.2022 Nutikuu raames Lasnamäe lasteaedade õpetajate hea praktika jagamine õpetajalt õpetajale “Seiklusmängud koos digivahenditega õpetajatele” (E.Pashchenko)

01.-08.04.2022 Südamekuu raames: Naljaraamatu koostamine rühmades

05.04.2022 Teatrifestivali Kanutiaia Kann - 2022” raames 9.aiarühma Vikerkaar lasteetendus “Lilla Karu sünnipäev” (5-6a lapsed)

05.04.2022 kell 12:00 Rahvusvaheline koostöö koos MLE Resource Centers (Eastern Europe, Caucasus, Central Asia: Kazakhstan,  Uzbekistan,  Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyazatan, Mongolia), Tallinna Vindi lasteaia ja Tallinna Pae Gümnaasiumiga “Õpetajate professionaalse arengu toetamine. Metoodikakeskuse tööga tutvustamine” (direktor T.Požogina, metoodika keskuse koordinaator O.Boris)

06.04.2022 kell 13:00-15:00 Nutikuu raames Tallinna lasteaedade õpetajatele hea praktika jagamine “Seiklusmängud koos digivahenditega” (25 osalejat)

07.04.2022 kell 10:30-11:30 ja 12:00-13:00 Nutikuu raames:  Tallinna lasteaedade 6-7 aastatele lastele nutimäng õues “Reisimine Tervisemaale koos robotitega” (õpetaja E.Pashchenko)

07.04.2022 Tondiraba Huvikool Tehnolabori raames külastame Lennusadamat. Eesmärk: Tutvustada lastele erinevaid laevaehituse liike.

04.04.-31.05.2022 Rohelise kooli näitus „Taaskasutavatest materjalidest arendavad mängud lastele“ koostöös lastevanematega

13.04.2022 Nutikuu raames: Tallinna lasteaedade õpetajatele veebikoolitus viib läbi meie infojuht M.Daškina “Teamsi õpetamine vene keelt kõnelevatele lasteaia töötajatele”

18.04.2022 Teatrikuu ja LAK-kuu raamesTeatrifestival „Kannutiaia Kann“ video esitamine: 9.aiarühma „Vikerkaar“ lasteetendus vene ja eesti keeles „Lilla Karu sünnipäev“

19.04.2022 kell 9:30 9.aiarühma “Vikerkaar” lasteetendus "Lilla karu sünnipäev",  eesti keeles, S-P lasteaia lastele

19.04.2022 13.00-14.00 Südamekuu raamesPersonali spordipäev “Kepikõnd Pae pargis” 

20.04.2022 kell 9:30 9.aiarühma “Vikerkaar” lasteetendus "Lilla karu sünnipäev", eesti keeles, S-P lasteaia lastele

18.-29.04.2022 Südamekuu raames: Südametervise hoidmine - arutelud ja viktoriinid südametervise teemadel rühmas

18.-29.04.2022 Südamekuu raames: Tallinna lasteaedade lastele sammuvõistlus "Tervis meie südames" (3-7 a, )

21.04.2022 Südamekuu raames: Quest-mäng "Sport on tervis" koos mobiilsete seadmetega (lastele 5-6 aastat) Lasnamäe lasteaedadele

22.04.2022 kell 16:00 Südamekuu raames: Tallinna Suur-Pae Lasteaed talgupäev koos lastevanematega

25.04.2022 Etlemiskonkurss "Eesti keele kaunis kõla"

26.04.2022 Teatrikuu raames: Vene keele õpetajate muinasjutuhommik saalis: etendus lastele “Haned ja luiged”

26.04.2022 Projekt “Minu tervislik eluviis ja armastus looduse vastu” Lastevanematele integreeritud tegevus vennad Grimmid “Bremeni linna moosekandid.” ainetel. Valdkonnad: tervislikud eluviisid, eesti keel kui teine keel, robootika. 

27.04.2022 Nutikuu raames: Tallinna lasteaedade õpetajatele veebikoolitus viib läbi meie õpetaja E.Pashchenko “Robo Wunderkind lasteaias”

27.04.2022 Õpetajate ettendus “Gusi - Lebedi” õues. 

11.-28.04.2022 LAK-kuu raamesAVATUD USTE PÄEVAD

 

2022 MAI ÕUESÕPPEKUU

6.05.2022 laste kevadine spordipäev koos jooksuga 

2-8.05.2022 Emadepäeva nädal: peod saalis

18.05.2022 Tallinna Suur-Pae Lasteaia 40.aastapäev: muinasjutulised mängud lastele õues “SÜNNIPÄEV ON TORE PÄEV” 

20.05.2022 Rahvusvaheline õuesõppepäev

21.05.2022 Meeskonnapäev väljasõiduga

24.05.2022 Lõpupidu (12.aiarühm “Lepatriinud”)

26.05.2022 Lõpupidu (5.aiarühm “Mõmmikud”)

29.05.2022 Harjumaa laste laulu- ja tantsupidu Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis (12 rühma lapsed)

31.05.2022 Teater Ilmarine "Как Заяц и Лиса друзьями стали” (2 раза)

 

2022 JUUNI SEIKLUSMÄNGUDE KUU

1.06.2022 Lastekaitsepäev „Igale lapsele pai“

9.06.2022 Tallinna Suur-Pae Lasteaia 40.aastapäev õues

1.-17.06.2022 Liiklus-, vee- ja tuleohutuse ning esmaabi töötoad ja praktiline õpe õues

02.06.2022 kell 16:30-18:00 Perepäev: seiklusmängud õues koos lastevanematega

08.06.2022 Laulu- ja tantsupidu õues „Laulupai“

 

2022 JUULI SUVE MEELELAHUTUSTE KUU

4.-8.07.2022 Suvemoe nädal

11.-15.07.2022 Liiva- ja veenädal

18.-31.07.2022 Kollektiivpuhkus (lasteaed on suletud). NB! Alates 20.06.-12.08.2022  - ühendatud rühmad.

Последнее изменение 21.02.2024