Skip to content
Tallinn.ee
Доступная среда
 °C

Плата за питание

Плату за питание в детском саду определяет попечительский совет детского сада и утверждает директор.

Alates 1.01.2019 toitlustamisteenused osutab osaühing Mervir (riigihanke „Toitlustamisteenuse osutamine Tallinna Suur-Pae Lasteaias“ - viitenumber 203627)

Tallinna Suur-Pae LA hoolekogu otsuse 1.1. alusel (protokoll 31.12.2018 nr 2-1/06) toidukulude päevamaksumused alates 01.01.2019 järgmiselt:

1.1.    Toidukulu sõimerühmaealisele lapsele (vanuses 1,5-3 a) - 1,79 eurot päev; Hommikusöök (20%) – 0,36 eurot Lõunasöök (45%) – 0,80 eurot Õhtuoode (35%) – 0,63 eurot

1.2.    Toidukulu aiarühmaealisele lapsele (vanuses 3-5 a) - 1,84 eurot päev Hommikusöök (20%) – 0,37 eurot Lõunasöök (45%) – 0,83 eurot Õhtuoode (35%) – 0,64 eurot

1.3.   Toidukulu aiarühmaealisele lapsele (vanuses 5-6 a) - 1,94 eurot päev Hommikusöök (20%) – 0,38 eurot Lõunasöök (45%) – 0,88 eurot Õhtuoode (35%) – 0,68 eurot

1.4.  Toidukulu aiarühmaealisele lapsele (vanuses 6-7 a) - 1,99 eurot päev Hommikusöök (20%) – 0,40 eurot Lõunasöök (45%) – 0,90 eurot Õhtuoode (35%) – 0,69 eurot

1.5. Lasteaed katab vahe igale sõime- ja aiarühmaealisele lapsele summas 0,01 eurot päev toitlustusteenuse pakkuja OÜ Mervir küsitud hinna (vt lisa 1) ja lapsevanema toidukulu päevamaksumuse.

NB! Питание в д/саду бесплатное для зарегистрированных жителями г.Таллинна детей. 

С 1 сентября 2017  г.Таллинн компенсирует расходы на питание детям ясельных групп в размере 1,80 евро, детям детсадовских групп в размере 2,00 евро в день (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määrusega nr 17 Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord ning Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusega nr 29 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine ). 

NB! Если утвержденная директором цена питания в д/саду выше установленной городом компенсации, то родитель покрывает разницу в оплате питания на основе выставленного бухгалтерией ежемесячного счёта за прошедший период.

Последнее изменение 25.01.2019