Skip to content
Tallinn.ee
Доступная среда
 °C

Скидки и пособия

Льготы и пособия в муниципальных детских садах

Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias
Toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses
Eralasteaedade toetamine
Lapsehoiuteenuse hüvitamine
Teised Tallinna linna poolt lastele makstavad toetused 

Правовые акты

Последнее изменение 29.10.2022