Dokumendiregister

Tallinna Rukkilille Lasteaia põhimäärus asub siin.

Tallinna Haridusameti dokumendiregister

Tallinna Rukkilille Lasteaia dokumendiregister

 

Trükkides otsingusse Tallinna Rukkilille Lasteaed, leiate järgmised dokumendid:

Riikliku järelevalve aktidleiab järgmiselt lingilt http://delta.andmevara.ee/harju/otsing

Tuleohutuse järelvalveaktid Päästeameti dokumendiregistrist leiab lingilt http://www.rescue.ee/412

Lasteaia tegevusnäitajatega saab tutvuda Eesti Hariduse Infosüsteemis lingil thttp://www.ehis.ee/

 

Haridusvaldkonna õigusaktidon leitavad järgmiselt lingilthttp://www.tallinn.ee/est/haridusasutused/Juriidika

Eelarveon leitav järgmiselt lingilt http://www.tallinn.ee/eelarve

 

 

Viimati muudetud: 12.09.2016