Tallinna Rukkilillle Lasteaia õppeaasta eesmärgid

2021/2022 õppeaasta temaatika:

"LIIKUMINE – TEEKOND HEA TERVISENI"

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid:

  • Laps omandab tervisealaseid teadmisi, oskusi ja kogemusi erinevates õpikeskkondades;
  • Lapse füüsilise ja vaimse arengu toetamine läbi õuetegevuste ja metoodika Kiusamisest vaba lasteaed;
  • Laps väärtustab keskkonnahoidlikke mõtteviise.

Meie prioriteedid:

Uurime, vaatleme, katsetame õues: "Loodus meie ümber".

Loogilise mõtlemise arendamine, viktoriin Matemaatika on huvitav.

Nutikad õppemeetod: distantsõpe korraldamine lastele (kohandatud materjalide loomine ja avaldamine ning lapsevanematele tagasiside andmine).

Tallinna Rukkilille Lasteaia töötajad on motiveeritud järgima tervislikke eluviise, keskkonna hoidu, enesearengut ning toetama igat last tema arenguteel.   

Viimati muudetud: 08.09.2021

Gallup

Kas teile meeldib meie lasteaias?

väga meeldib

100.0% - 15 häält