Projektid

Meie lasteaed kasutab võimalust rikastada laste toitu soodsa koolipiima ja lastele tasuta jagatava puuviljaga. Toetusi annab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.

Koolipiimatoetuse eesmärgiks on lasteaialaste piimatoodete tarbimise suurendamine. Koolipiimatoetus võimaldab lasteaialastele pakkuda abiskeemi raames lubatavaid tooteid soodsama hinnaga.
Lasteaedadele puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärk on edendada laste tervislikku toitumist, sealhulgas vähendada ülekaalulisust.

97048.jpg

Meie lasteaed liitus „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga veebruaril 2014.

"Kiusamisest vabaks!" on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Meie lasteaed on algatanud ja viinud läbi järgmisi majasiseseid- ja koostööprojekte: 

2010 - 2011 viidi läbi lõimumisprojekt Tallinna Meelespea Lasteaiaga. 

2010 algatati meie lasteaia poolt eesti ja vene laste keelelise lõimumise ühisprojekt ''Lõimumise võlujõud'', mida viiakse läbi koostöös Piiri ja Rabarübliku Lasteaiaga. 

Tervisedendusprogramm ''Kasva tervena, laps!''

Tallinna Rukkilille Lasteaed osaleb üleriigilises heategevusprogrammis ''Märka ja aita!'' 

2013. aasta mais liitus meie lasteaiapere Lastekaitse Liidu projektiga ''Kiusamisest vabaks lasteaed''

2013. aasta novembris osales Tallinna Rukkilille Lasteaed Tallinna Haridusameti poolt välja korraldatud konkursil ''Parim Personaliprojekt''.

2015. aasta detsembris osales Tallinna Rukkille Lasteaed Tallinna Haridusamet poolt välja kuulutatud konkursil ''Parim Personaliprojekt'' teemal ''Õpime eesti keelt lauldes''.

2016-2017 õppeaastal koostöö SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega projekt teemal ''Elu vees ja vee ääres'', osalevad lapsed vanuses 4-7 aastat.

2018 aastal täiendõppe projekt õpetajatele Gruusias ''Parimad keelekümbluse praktikad''

 

Viimati muudetud: 22.10.2018