Tallinna Rukkilille Lasteaia rühmade info

Kõik rühmad on vene õppekeelega, kuid  rühmades    9, 10, 12 pakutakse eesti keele õpet eesti keelt emakeelena rääkivate pedagoogide poolt. 

 

ROHUTIRTSUKESED (3-4 aastased) - Kasutame lapsekeskset õppe-kasvatusmetoodikat Hea Algus, mis peab kõige tähtsamaks lapse heaolu ja arengut ning väärtustab lasteasutuse ja lapsevanema vahelist koostööd. Hea Alguse metoodika suunab lapsed aktiivsele tegutsemisele ja iseseisvalt probleemidele lahenduste otsimisele. 

õpetajad: tel.5596243

 • Anna 
 • Darja 
 • õpet.abi Natalja 

 

JÄNKUKESED (1,6-3 aastased)  - lähtume Montessori pedagoogika põhimõtetest. Rühmaruumist on kujundatud lapsele sobiv keskkond, kus ta saab iseseisvalt maailma enda ümber tunnetada ja õppida. Täiskasvanu roll on olla abistaja ja lapsele isesesiva õpikeskkonna looja ja kujundaja. 

õpetajad: tel.58040914

 • Ninel 
 • Ljudmilla 
 • õpet. abi – Firuza 

LEPATRIINUKESED (1,6-3 aastased) - lähtume Montessori pedagoogika põhimõtetest. Rühmaruumist on kujundatud lapsele sobiv keskkond, kus ta saab iseseisvalt maailma enda ümber tunnetada ja õppida. Täiskasvanu roll on olla abistaja ja lapsele isesesiva õpikeskkonna looja ja kujundaja. 

õpetajad: tel.58904701

 • Jelena 
 • Tatjana 
 • õpet. abi – Rita 

LEPALINNUKESED (liitrühm) - lähtume Montessori pedagoogika põhimõtetest. Rühmaruumist on kujundatud lapsele sobiv keskkond, kus ta saab iseseisvalt maailma enda ümber tunnetada ja õppida. Täiskasvanu roll on olla abistaja ja lapsele isesesiva õpikeskkonna looja ja kujundaja.

õpetajad: tel.6594632,55997103

 • Galina 
 • Tatjana 
 •  õpet. abi - Inga 

KIILIKESED (4-5 aastased)  - Õppe-kasvatustegevuses kasutame terviseedenduse põhimõtteid, seal hulgas meie lasteaia enda väljatöötatud terviseedenduse metoodikat Ole terve, laps. Räägime lastele tervislikest eluviisidest ja õpetama neid oma tervist ja ümbritsevat keskkonda hoidma. 

õpetajad: tel.56567171

 • Jelena 
 • Nadežda 
 • õpet. abi – Tatjana 

 

ORAVAKESED (5-6 aastased) – Looduse ja ökoloogia suunaga rühm

õpetajad:tel.53517829

 • Anna 
 • Irina 
 • õpet. abi – Rita 

 

LIBLIKAD (5-6 aastased) – Loovuse ja kunsti suunaga rühm 

õpetajad :tel.58009366

 • Nelia 
 • Marina 
 • õpet. abi – Julia 

 

ÖÖKULLIKESED (3-4 aastased) kasutame õppe-kasvatustöös erinevaid innovaatilisi ja last arendavaid metoodikaid

öpetajad: tel.56729284

 • Natalia 
 • Tatjana 
 • õpet. abi – Marina 

 

MESILASED (6-7 aastased)  – Keelekümblusrühm. Õppe-kasvatustöös lähtutakse põhimõttest üks inimene, üks keel. Rühmas töötab kaks õpetajat, kellest üks suhtleb lastega nende emakeeles, teine eesti keeles. 

õpetajad: tel.5152613

 • Olga 
 • Marina 
 • õpet. abi – Jelena 

VARESEKESED (3-6 aastased) – Eesti keele ja kultuuri suund. 

õpetajad:tel. 56796329

 • Galina 
 • Svetlana 
 • õpet. abi – Galina 

 

SIPELGAD (6-7 aastased) – rakendame Kiusamisest Vabaks metoodikat, mille eesmärgiks on õpetada lastele üksteisega arvestamist ja valmistada neid ette sotsiaalseteks suheteks koolis. 

õpetajad: tel.54595746

 • Galina 
 • Ludmila 
 • õpet. abi – Natalia 

 

JAANIUSSIKESED (4-5 aastased) – Keelekümblusrühm. Õppe-kasvatustöös lähtutakse põhimõttest üks inimene, üks keel. Rühmas töötab kaks õpetajat, kellest üks suhtleb lastega nende emakeeles, teine eesti keeles. 

õpetajad: tel.54598394

 • Valentina 
 • Marianna 
 • õpet. abi – Anna 

 

Muusikaõpetaja: Margarita e-post:  muusika.rukkilille.la@gmail.com

Eesti keele õpetaja: Maria 

Logopeed: Valentina 

Viimati muudetud: 29.11.2018