Tallinna Rukkilille Lasteaia teenuste hinnad

Lasteaiatasu koosneb lapsevanemate poolt kaetavast  osast (kohatasu) j

lapsevanemate poolt kaetava osa määr tõusis

Alates 01.01.2018.a. on munitsipaallasteasutuste vanema

poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta kuus 61,00 eurot

 Alus:Tallinna Linnavolikogu 10 detsembri 2015 määrus nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr §2    ja käskkiri

 nr 1.-2/674, 21.12.2017

Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

 

 

Viimati muudetud: 24.04.2018