Terviseedendus

Liitusime detsembril 2012 Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikuga.

liitumise eesmärgiks on lapse arengu ja tervise positiivne mõjutamine tegevuste kaudu ning laste tervislike elu- ja mõtteviiside kujundamine.

Lisaks toimub meie lasteaias tervisedenduse põhimõtete järgminine ja lastes terviseteadlikkuse kasvatamine lasteaia poolt välja töötatud programmi, ''Kasva tervena, laps!'' järgi. Sellega seonduvalt on lasteaia tegevustes planeeritud mitmekülgseid tervisedendusega seotud üritusi ja ettevõtmisi, seal hulgas spordipäevad ja lastele pakutavad huvialategevused. 

Viimati muudetud: 16.09.2013