Группы

 

2018/2019 õppeaastal töötab edukalt 12 rühma, neist 3 sõimerühma, 2 liitrühma ja 7 lasteaiarühma.

Õppe- ja kasvatustegevuse keel on vene keel. 

  

Последние изменения 12.08.2019