Режим дня

                Päevakava

Sõim

(1,5-3)

Noorem

(3-4)

Keskmine

(4-5)

Vanem (5-6)

Kooliks valmistuv (6-7)

Vastuvõtt, mängud, individuaalne   töö lastega

6:30-8:20

6:30-8:20

6:30-8:30

6:30-8:30

Võimlemine

8:10-8:15

8:15-8:20

8:20-8:25

8:20-8:25 

Hommikusöök

8:20-8:50

8:20-8:50

8:30-9:00

8:30-9:00

Õppetegevused

9:00-9:20

9:00-9:30

9:00-10:00

9:00-10:30

Õuesviibimine

9:40-11:00

9:50-11:30

10:20-12:00

10:45-12:15

Lõunasöök

11:20-11:50

11:50-12:20

12:20-12:50

12:30-13:00

Puhketund

12:00-15:00

12:20-15:00

12:50-15:00

13:00-15:00

Õhtuoode

15:30-16:00

15:30-16:00

15:30-16:00

15:30-16:00

Õppetegevused individuaalsed   tegevused, huviringid, õuesviibimine

16:00-18:30

16:00-18:30

16:00-18:30

16:00-18:30

Lasteaed suletakse

18:30

18:30

18:30

18:30

Последние изменения 07.11.2013