Администрация

Директор Наталья Александровна Брой

тел.6210780

e-mail: pallasti@la.tln.edu.ee

 

Последние изменения 02.10.2017