Отчисление ребенка из детского учреждения

 

Direktor kustutab lapse lasteaia nimekirjast (27.12.2006 määrus nr 109 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“):

  • lapsevanema soovil avalduse alusel, kus on täpselt näidatud lahkumise kuupäev, mis esitatakse vähemalt 2 nädalat enne viimast lapse lasteaiast viibimise päeva;
  •  kui lapsevanemal on maksevõlgnevus rohkem kui 2 kuud.
  • Tallinna Haridusameti ettepanekul, kui Tallinnasse mitteregistreeritud lapse eest ei ole linnale 2 kuu jooksul määratud summad laekunud 2 kuu jooksul.

Lapsevanem on kohustatud ettenähtud summad tasuma enne lapse lasteaiast lahkumist.

Direktor kustutab lapse nimekirjast 3 päeva jooksul pärast lapse lahkumist.

Последние изменения 09.10.2015