Партеры

logo.png

Oleme oma huvigruppidena ääratlenud lapsevanemad, partneritena - Meelespea Waldorflasteaia, Tallinna Pae Lasteaed, Ülemiste Lasteaia, Kivimurru Lasteaia ja Pae Gümnаasiumi, Linnamäe Gümnaasiumi, Livalaia raamatukogu.

Toimub koostöö teiste haridusasutustega

  • Tallinna Teeninduskool (õpilaste praktika läbiviimine, noore spetsialisti väljaõpe).
  • Teiste Tallinna lasteaedadega ( Tallinna Pae Lasteaed, Ülemiste L, Kivimurru , Lindakivi, Asunduse; Paekaare Lasteaia ja Pae Gümnаasiumi, Linnamäe Gümnaasiumi ). Toimub tööalaste kogemuste vahetamine ja seminaride külastamine.
  • Liivalaia raamtukogu lasteosakond (Igakuised temaatilised loengud).

Koostöö teiste organisatsioonidega

  • Lasnamäe LOV (osavõtt Lasnamäe päevade raames spordiüritustest, joonistusvõistlustest, kangamaalingute näitusest)
  • Haridusamet (Konkurss  l „Lõimumise  eesti ühiskonda.

      Osaleti kõikidel piirkonna näitustelosavõtt seminarid tööst,   konverentsidel osalemine jt.);

  • Integratsiooni ja MigratsiooniSihtasutus Meie Inimesed (osavõtt konkurss ”Eesti keelest erineva emakeelega lapse eesti keele omandamise toetamine”

 

Linna teiste lasteaedadega tehtav koostöö aitab tõsta teadmisi õpetajate hulgas, toimub kogemustevahetus.

 

Jätkub koostöö:

  • teatritega (1 kord  kuus)

v  „Lepatriinu”

v  „Tuuleveski”

v  „Vene Noorsooteater”

v  „Ilmarine”

 

  • huviringidega:

v  inglise keele õpe;

Bebi kool

v   

v  tansiring

Последние изменения 29.01.2013