Здоровье

Lapse vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine

 

-          Süstemaatiliselt viiakse läbi seired laste päevakorra kohta - ühtlase füüsilise ja psühholoogilise koormuse tagamine

-          Rühma mikrokliima ning pedagoogide ja laste vahelisete suhete analüüs.

-          Analüüsitakse ja võetakse arvesse lastevanemate soove ja ideid

-          Viiakse läbi videorelaksatsiooni tsüklid lastele. Lasteia interjööris on palju pehmeid mänguasju, mis on taktiilsed relaksandid.

-          Laste õpe teemadel: „Tervis” ja „Turvalisus”, tervisepäevad. Kõikides rühmades planeeritakse spetsiaalne tegevus lapse adapteerimiseks (erinevates tingimustes ja   situatsioonides).

-          Spetsiaalne ürituste kompleks uute sõimelaste ja lastevanemate adaptatsiooniks lasteaia tingimustele.

Viiakse läbi „Päevad tundideta”  ja „Päevad mänguasjadeta

Suurt tähelepanu pööratakse lasteaias laste tervise edendamisele.

Välja on töötatud terviseedendamise programm, mille täitmist igal aastal analüüsitakse.

Õpetajate ja lastevanemate konsultatsioonidel tutvustame uusi tervise edendamise tehnoloogiaid ning püüame neid igapäevases töös rakendada.

Pidevalt analüüsime laste lasteaiakülastatavust ja selgitame välja puudumise põhjused

Rühmadesse muretseti lamp õhu puhastamiseks.

Paigaldatud on filter vee puhastamiseks.

Igal aastal kontrollime ja analüüsime jalutuskäikude ja karastamise läbiviimist.

Lapsed õpivad hoolitsema oma tervise ja heaolu eest, tundma ja valitsema ennast kui isiksust, saama hakkama igapäevaeluolukordades, samuti  arvestama iga indiviidiga

Eluviiside mõju tervisele ja mõiste „tervis” arusaamine laste ja nende vanematele poolt.

Последние изменения 09.10.2015