Основные задачи педагогического коллектива д/с Unistuse на 2019/2020 учебный год

 

 

2019/2020. ÕPPEAASTA PRIORITEEDID JA EESMÄRGID

Õppeaasta põhiteema : “Märkan, hoian, aitan.”
Õppeaasta prioriteedid on: keskkonnakasvatus , terviseedendus ja väärtuskasvatus.
Õppeaasta eesmärgid:

  1. Laps hoolib oma tervisest läbi tervist edendavate eluviiside.
  2. Laps märkab erinevusi ja  väärtustab  rahvuste
    kultuuritraditsioone.
  3. Laps  avastab ja uurib  loodust enda ümber.
  4. Lasteaia ja pere koostöös on kujundatud  ühtsed  väärtushinnangud,  mille tulemusel on laps terve ja õnnelik.

 

Последние изменения 21.08.2019