Tallinna arhitektuurikonkursid

Arhitektuurikonkursid on vahend linnaruumi kvaliteedi tõstmiseks võrdlevate ruumilahenduste läbitöötamise ja laiapõhjalise žürii kaasamise läbi otsustusprotsessidesse.

Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome tiim korraldab visioonikonkursse ja avaliku ruumi konkursse,  toetab Tallinna Linnavaraametit linna ühiskondlike hoonete konkursside läbiviimisel ja teeb koostööd Riigi Kinnisvara AS-iga riigi poolt rajatavate ühiskondlike hoonete ja avaliku ruumi lahenduste konkursside korraldamisel.

Viime arhitektuurikonkursid läbi koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja huvitatud osapooltega ning kooskõlas arhitektuurivõistluste korraldamise hea tavaga.

Detailplaneeringute koostamise raames korraldatavaid elamuarenduste ja segahoonestusalade arhitektuurikonkursse erakätes arendusaladel koordineerib Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Käimasolevad arhitektuurikonkursid

 

Lõppenud arhitektuurikonkursid

Ettevalmistamisel arhitektuurikonkursid

  • Tallinna Lauluväljaku ruumilise terviklahenduse ideekonkurss
  • Põhja-Tallinna musterlasteaedade ideekonkurss
  • Klindi Pargi maastikuarhitektuuri konkurss
  • Kakumäe rannahoone ideekonkuss

Varasematel aastatel toimunud arhitektuurikonkursid

 

Viimati muudetud: 14.03.2022