Tallinna linnaruumikunst

Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome tiim kujundab tervikvaadet linnaruumikunsti valdkonnale ja annab sisendeid linnakunstiprojektidele. Lähtume oma tegevustes kaasamise, ligipääsetavuse ja jätkusuutlikkuse printsiipidest. Meie eesmärk on luua kvaliteetseid ja vaheldusrikkaid kunsti- ja ruumikogemusi ning toetada kunsti ja kultuuri kättesaadavust. 

Korraldame linnaruumikunsti ideekonkursse, juhime, konsulteerime ja koordineerime koostööprojekte erinevate linnaasutuste, ettevõtete, loomeliitude ja kultuuriorganisatsioonidega, viime läbi linnaruumikunsti kaardistamist jpm. Teeme koostööd linnaosavalitsuste, Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ning Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga.

Linnaruumikunsti valdkonna visiooniloomet ja tegevusi toetab ekspertidest koosnev linnakunstikomisjon, kuhu on kaasatud ka linna asutuste välised erialaspetsialistid. Meie ühine eesmärk on kujundada linnaruumikunsti edendamise põhimõtteid ja neid tutvustada, algatada linnakunstiprojekte ning nõustada suuremahuliste ja oluliste linnakunstiprojektide elluviijaid.

Linnaruumikunsti valdkonda puudutavate küsimuste ja ettepanekute osas on kontaktisikuks linnakunsti kuraator Kati Ots.

Käimasolevad projektid

Putukaväila installatsioonikonkurss Kohasumin" (staatus: võidutööd valmivad 2022. aasta sügiseks)

Linnaruumikunsti kaardistamine (staatus: ajaloolise linnaruumikunsti inventeerimine ja fotodokumentatsioon teostatakse 2022. a jooksul)

Tallinna luulerada (staatus: luulerada avati 2022. a juunis)

kohasumin pilt.jpegVisuaal: Tallinna ruumiloome kompetentsikeskus

Viimati muudetud: 16.06.2022