Tallinna ruumiloome kompetentsikeskus

Ruumiloome kompetentsikeskus on  Tallinna in-house arhitektuuri- ja planeerimisüksus, mis kuulub Tallinna Strateegiakeskuse strateegilise planeerimise teenistuse koosseisu. Meie eesmärk on suunata Tallinna ruumilist arengut terviklikult – ruumi loomisest elluviimiseni – tõstes sellega Tallinna elukeskkonna ja avaliku ruumi kvaliteeti.

Koostame Tallinna üld- ja teemaplaneeringuid ning linnaehituslikke visioone, korraldame ideekonkursse ja kureerime linnaruumikunsti eesmärgiga viia ellu strateegias „Tallinn 2035“ seatud sihte läbi ruumilise planeerimise.

Tagamaks, et iga üksik ruumiotsus oleks suure pildiga kooskõlas, vaatame igapäevaselt läbi olulise ruumimõjuga detailplaneeringuid ja ehitusprojekte.

Usume koosloomelistesse protsessidesse: teeme koostööd erialaliitude, ülikoolide, välispartnerite, arendajate ja kogukondadega innovaatiliste, Tallinna linnale konkurentsieeliseid toovate linnaruumilahenduste loomiseks.

Meie tiimi kuuluvad:

Kaidi Põldoja
keskuse juht
volitatud arhitekt 7
keskuse juhtimine
koostöö
arhitektuurikonkursside korraldamine

Jaak-Adam Looveer
arhitekt-linnaplaneerija
volitatud arhitekt 7
ülelinnaliste visioonide koostamine
Kesklinna üldplaneeringu juhtimine
suure ruumimõjuga planeeringute ja projektide läbivaatamine
liikuvuskeskkonna planeerimine

Kevin Villem
arhitekt-linnaplaneerija
volitatud arhitekt 7
Tallinn 2050 visiooni juhtimine
linnaruumivisioonide ja arhitektuuriprojektide koostamine
Kristiine linnaosa planeeringute ja projektide läbivaatamine

Anna Semjonova
linnaplaneerija, geograaf
Põhja-Tallinna üldplaneeringu juhtimine
Lasnamäe linnaosa planeeringute ja projektide läbivaatamine
ruumikontseptsioonide loomine

Mihkel Kõrvits
linnaplaneerija
Põhja-Tallinna üldplaneeringu juhtimine
andmeanalüüside koostamine
Põhja-Tallinna linnaosa planeeringute ja projektide läbivaatamine
liikuvuskeskkonna planeerimine

Paco Ulman
arhitekt-linnaplaneerija
volitatud arhitekt 7

linnaruumivisioonide ja arhitektuuriprojektide koostamine
multimeedialahenduste koostamine

Eva Aitsam
linnaplaneerija
Kesklinna üldplaneeringu koostamine
Kesklinna linnaosa planeeringute ja projektide läbivaatamine
Klindipargi visiooni juhtimine

Olari Kärmas
linnaplaneerija
Tallinna rohevõrgustiku planeerimine
andmeanalüüside koostamine
Nõmme ja Haabersti piirkonna planeeringute ja projektide läbivaatamine
liikuvuskeskkonna planeerimine
Kesklinna üldplaneeringu koostamine

Ivo Arro
arhitekt-linnaplaneerija
diplomeeritud arhitekt 7
linnaruumivisioonide ja arhitekuuriprojektide koostamine
arhitektuurikonkursside korraldamine
Mustamäe ja Pirita linnaosa planeeringute ja projektide läbivaatatmine

Kati Ots
linnakunsti kuraator
linnaruumikunsti projektide juhtimine
kunstivaldkonna ideekonkurside korraldamine
koostöö erialaorganisatsioonide ja ülikoolidega kunsti valdkonnas

Ann Kristiin Entson
kaasamisspetsialist
linnaruumi planeerimise kaasamisprojektid

Viimati muudetud: 06.04.2022